Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00
Den gode idé

Hvad er en god idé?

De første spæde skridt som iværksætter, er at få den gode idé, som virksomheden skal baseres på. Som iværksætter er det vigtigt ikke at lade sig stoppe af lidt kritik fra sit netværk, men samtidig er det vigtigt at undersøge, hvorvidt idéen faktisk er god. Derfor er det vigtigt, at man spørger andre end venner og familie til råds, og faktisk får idéen ud i de rette miljøer.

Mange er nervøse for, at andre stjæler ens idé, hvis man deler den med netværket, men det er vigtigt at indse, at idéen man deler, kommer i en upoleret form. Det der gør idéen god er, at man arbejder med den og former den efter de muligheder, der eksisterer på markedet.

Der findes rigtig mange måder at teste om nye idéer er gode, og der findes ingen formel for, hvad der er korrekt. Men en god måde at se på idéen på, er at skrive en pressemeddelelse om produktet eller servicen, som man ønsker at tilbyde. Hvis ikke pressemeddelelse om lancering af virksomheden er spændende, så bør man nok genoverveje idéens markedsværdi.

Den indledende analyse

Den første kan man gøre, for at finde ud af om idéen overhovedet er realiserbar, er at foretage de første analyser af både det marked og den virksomhed, man ønsker at stifte. Ønsker man at starte virksomheden alene, så er det vigtigt, at man vurdere sine egne evner, inden man kaster sig ud i noget.

En velkendt metode til at analysere både virksomhed og marked, er udarbejdelsen af en SWOT-analyse. SWOT står for Strengths (Styrker), Weaknesses (Svagheder), Opportunities (Muligheder) og Threats (Trusler). En SWOT-analyse er derfor med til at påpege og analysere både de interne styrker og svagheder, men også de eksterne muligheder og trusler for virksomheden.

Ved den indledende analyse er det også vigtigt, at lægge en fremtidig strategi for sig selv. Har man tænkt sig at køre projektet sideløbende med et fuldtidsarbejde, eller ønsker man udelukkende at arbejde med den nye virksomhed? Selvom man altid skal tro på, at projektet kan lykkes, så anbefales det dog altid at have en såkaldt exit-strategy. Denne definerer hvordan man forlader eller lukker virksomheden med mindst muligt tab.

Det at sælge idéen

HåndtrykHvis man når frem til, at idéen er god, så er den næste store udfordring, at overbevise mulige partnere, investorer og kunder om det samme. Her er det vigtigt at have et netværk, som man kan trække på, da disse kan komme med gode råd, og kan være med til at støtte op om idéen.

For at få det bedst mulige udgangspunkt, når man går til partnere og mulige investorer, er det vigtigt at have en forretningsplan og et pitch klar. Det første stykke sælgerarbejder starter allerede her, da man skal overbevise andre om produktets eller servicens værdi for kunderne, samt hvordan det kan gøres rentabelt for virksomheden selv.

Det kan ligeledes anbefales, at man bruger samme strategi, når man skal finde rådgivning og eventuelle partnere til ens idé. Ved at have en vision og strategi, fremstår man langt mere seriøs end de mange andre, som bare er ude for at teste markedet.

Regler i ind- og udland

En af de vigtigste regler der er omkring virksomheder, vedrører navnet; navnet skal nemlig være være unikt og skille sig ud fra andre virksomheder. Dette gør sig også gældende, hvis man ønsker at lade selskabsformen udgøre forskellen, for eksempel kan man ikke kalde virksomheden for Lego ApS, selvom det ikke er identisk med Lego A/S. Man skal samtidig være opmærksom på, at navnet ikke ligner en konkurrents. Hvis man for eksempel ønsker at at oprette et firma, som laver byggeklodser til børn, må det ikke hedde Lego, da dette også er forbudt.

I dag er det desuden også vigtigt, at have et domænenavn reserveret, som matcher virksomheden. Navnet på domænet er utroligt vigtigt for synligheden på søgemaskiner, så udover at sikre sig, at domæne- og firmanavn stemmer overens, skal man også sikre sig, at der søgevenligt.


Hvis virksomheden ønsker at outsource, importere eller eksportere til lande udenfor EU, er det vigtigt, at man har styr på reglerne. Vi anbefaler, at man tager kontakt til de relevante myndigheder, da man her vil kunne få relevant information omkring de specifikke regler i branchen. Udenrigsministeriet har et eksportråd, som tilbyder rådgivning i forhold til de specifikke krav omkring afgifter, dokumentkrav, valuta, licenser og meget mere.

Shipping

Kernekompetencer

Som iværksætter er det vigtigt at fokusere på de kernekompetencer, som du og virksomheden har i forhold til kunden. Det er vigtigt, at virksomhedens vision er langsigtet, men til at starte med er det især vigtigt, at virksomheden kommer godt fra start med et udvalg af produkter eller serviceydelser på både kort og lang sigt. Dette er med til at skabe et fundament for virksomheden, bygget på nogle centrale kerneprodukter og serviceydelser.

En god måde at sikre at man har de rette produkter, er at dele virksomhedens produktportefølje op i fire dele. Introduktionsprodukter er dem som skal gøre de første kunder opmærksomme på den nye virksomhed. Disse produkter er med til for at skabe de første relationer, og skaber ikke overskud i starten. Nogle af disse introduktionsprodukter vil derfor helt naturligt have en kort levetid, til fordel for nye produkter.

Det er også vigtigt at have et eller flere kerneprodukter. Disse produkter skal være med til at skabe en stabil indtjening og skal kun i nogen grad kunne varieres, da man primært skal arbejde med de produkter som man er bedst til, både når det gælder serviceydelser og varer.

Typisk kan det være en god idé at tilbyde tillægsprodukter. Disse produkter er typisk ekstra produkter eller moduler som passer til kerneproduktet. Tillægsproduktet skal gerne føles som et produkt som giver noget ekstra til køber, men samtidig ikke er påkrævet for at få den nødvendige værdi fra kerneproduktet.

Til sidst kan man med fordel tilbyde et såkaldt flagskibsprodukt. Dette kan for eksempel være det ultimative produkt, som virksomheden tilbyder. Der kan være langt mellem kunderne på dette produkt, men når man så lykkes med at sælge det, er det med en god profit.

Denne produktporteføljeskabelon kan bruges i de fleste brancher, både på varer og serviceydelser. Et eksempel på en produktportefølje som minder om ovenstående, er salg af computere til privat brug:

  • Et basalt produkt for virksomheden kan være et produkt, som dækker de basale behov hos brugeren, hvor brugeren er i stand til at surfe på nettet, spille simple spil og benytte sig af Officepakken. Hertil kan man tilbyde tillægsydelser i form af enten tilbehør til PC’en, eller opgraderingsmuligheder i form af hardware.
  • Kerneproduktet kan være computere til spil, som er det produkt, som virksomheden ønsker at være kendt for. Hertil er der selvfølgelig også de nævnte muligheder for forskellige tillægsprodukter.
  • Sidst men ikke mindst har virksomheden flagskibet, som i dette tilfælde er en PC, der har alt den nyeste teknologi, hvilket også koster derefter. Ved salg af dette produkt får kunden altså det ypperste, som virksomheden kan tilbyde.

Kontor

Beskyt idéen

Når det lykkes at få den gode idé, er det vigtigt at beskytte virksomheden og idéen. Når man snakker om at beskytte virksomhedens rettigheder, så opdeler man typisk i følgende kategorier:

Tekniske opfindelser: Beskyttelse af patenter eller brugsmodellen ved ansøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Bemærk at der er krav til at opfindelsen skal være unik.

Litterære og kunstneriske værker: Beskyttes som udgangspunkt af Ophavsretsloven, men igen skal selve designet beskyttes separat af Designloven. Designkategorien dækker, som navnet antyder, over selve designet af et produkt.

  • I disse kategoier er design ikke beskyttet dette beskyttes i stedet enten separat hos Patent- og Varemærkestyrelsen, eller kan eventuelt også få automatisk beskyttelse i henhold til ophavsretsloven

Produktnavn, logo og firmanavn: Disse er automatisk beskyttet idet de tages i brug, eller ved indgivelse af ansøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Firmanavnet er beskyttet ved registrering af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen.