Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00
Registrering af virksomhed

Før du går i gang

Før man vælger at starte en virksomhed, er det vigtigt at overveje hvilken virksomhed- eller selskabsform der passer bedst. Det vigtigste er forskellen mellem en virksomhedsformerne enkeltmandsvirksomhed og interessentselskab (I/S) og selskabsformerne som iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S).

Ved enkeltmandsvirksomhed og et I/S hæfter man personligt, hvorimod selskabsformerne kun hæfter med indskuddet, som er på 50.000 kroner for et ApS og 500.000 kroner for et A/S. Iværksætterselskab er et nyt tiltag som på mange måder ligner et ApS, men med et minimumsindskud på helt ned til 1kr. Vi gennemgår både regler, fordele og ulemper ved de forskellige selskaber.

Hvis man på intet tidspunkt kommer over 50.000 kroner i indtægter over en periode på 12 måneder, så er der ikke krav om at skulle registreres som virksomhed, ligesom man ikke skal momsregistreres. Man skal dog altid registreres, hvis man vælger at ansætte medarbejdere.

Sådan gør du

Det første led i registreringsprocessen er, at vælge selskabsform, og i denne forbindelse er det vigtigt at man kender til de forskellige former. Når du har valgt den selskabsform som passer dig bedst, skal du huske at have styr på det nødvendige indskud der er ved et IVS, ApS og A/S.

Hvis man blot vil starte en enkeltmandsvirksomhed, så kan det hele gøres digitalt på virk.dk og alt der behøves er et NemID, et unikt selskabsnavn og en branchekode. På virk.dk kan man også klare alle andre formaiteter, som der er ved at starte en virksomhed, hvilket omhandler SKAT og Moms som du kan læse mere om på denne side.

Det er vigtigt at selskabsnavnet er unikt, men i denne forbindelse skal man være opmærksom på konkurrenceloven, således at navnet ikke ligner en konkurrents navn. Man skal derfor tjekke branchen for navne, for at se om andre virksomheder har et navn, som ligner ens ønskede virksomhedsnavn.

Branchekoden findes på virk.dk og bliver brugt af Erhvervsstyrelsen til at kategorisere den nye virksomhed. Den branche man vælger på virk.dk, skal beskrive virksomhedens aktivitet i forhold til dem der sælges til, hvordan der sælges, varegrupper og/eller de ydelser man tilbyder.

Lommeregner

Dette skal registreres

Ved registrering af virksomheden skal man ligeledes være opmærksom på om man skal momsregistreres, eller om man skal betale lønsum i stedet. Hvis man har en indtægt på over 50.000 kroner, over en periode på 12 måneders, eller hvis man regner med at få det fremover, så er man forpligtet til at lade sig momsregistrere. 

Nogle brancher er dog ikke momspligtige, i disse brancher skal man derimod betale lønsum, alt efter hvilken branche der gør sig gældende for virksomheden. Læs mere om lønsum hos SKAT. Udover moms eller lønsum skal man huske at være opmærksom på yderligere forpligtelser. Disse forpligtelser opstår hvis man har aktiviteter med lande udenfor EU, hvilket man eksempelvis kan have i forbindelse med import eller eksport.

Hvis man har ansatte i virksomheden, skal dette også registreres. I denne forbindelse skal den ansattes første lønningsdag registreres. Ved registrering af virksomheden, er man forpligtet til at oplyse blandt andet A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og feriepenge til SKAT.

Til sidst skal man være opmærksom på, om man arbejder i en særlig branche, som kræver særlige tilladelser eller registreringer. For eksempel har fødevarebranchen et sæt særlige tilladelser, som skal være på plads. Ved tvivl omkring dette er det offentlige klar til at svare på spørgsmål om særlige regler.

Efter registreringen

Efter at have registreret virksomheden, og det hele er underskrevet digitalt, så får man et CVR-nummer, hvorefter man nu er i gang med den nye virksomhed. Herfra er der et par ting som man skal huske at holde opdateret hele tiden. Dette gælder SKAT, Moms, ATP m.m.

Mere præcist skal der indberettes til SKAT, med moms eller lønsum, punktafgifter, A-skat for medarbejdere og arbejdsmarkedsbidrag. Derudover skal der indberettes til ATP om ATP-bidrag og feriepenge. Desuden skal der indsendes årsrapporter efter de gældende regler til virksomhedsformen. Disse sendes til Erhvervsstyrelsen. Det kan ske at Danmarks Statistik efterspørger særlige data fra virksomheden, som skal afleveres.

Man er forpligtet til at holde alle stamdata opdaterede, hvilket for eksempel kan være virksomhedens navn. Man skal ligeledes kunne dokumentere regnskabet over for myndighederne, hvilket betyder at man skal have styr på regnskabet. I denne forbindelse inkluderer dette også at man skal have dokumenter op til 5 år tilbage i tiden, derfor anbefales det altid at have en backup af alle data.

Når virksomheden er registreret, så anbefaler vi at læse videre her om hvilke overvejelser der er som virksomhedsejer her.