Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00
Lønmodtager

Info om at være lønmodtager

Som lønmodtager i en virksomhed er der mange forhold, som man skal sikre sig at der er styr på, da man som lønmodtager har en række rettigheder. Mange lønmodtagere arbejder i god tro, under forhold som ikke er retmæssigt korrekte. Dette betyder, at mange arbejder for en løn under mindstelønnen, eller ikke har adgang til de pauser, som de har ret til. Det er derfor vigtigt, at du som lønmodtager sikrer dig, at der er styr på de formelle ting i forbindelse med din ansættelse. Skulle man som lønmodtager have en fornemmelse af, at den virksomhed man er ansat i ikke opfylder de krav og rettigheder, som man har ret til, bør man altid kontakte sin fagforening.

Som menneske er det vigtigt, at man realiserer sig selv, hvorfor et arbejde er et vigtigt element af vores hverdag. Det at realisere sig selv dækker også over kompetenceudvikling, hvorfor man uanset sin situation, bør forsøge at udvikle sig selv.

Rettigheder og forpligtelser som lønmodtager

Som beskrevet i indledningen, har man som lønmodtager en masse rettigheder, som virksomheden skal leve op til, før de har ret til at have ansatte. Et helt essentielt element i ansættelsen er en ansættelseskontrakt, da man reelt set ikke har nogen rettigheder uden en kontrakt. En kontrakt kan dog laves mundtligt, men man har krav på en kontrakt efter en måned, hvis dette ønskes. Mange lønmodtagere går i en kortere eller længere periode af deres ansættelse uden en konkret kontrakt, hvilket man bør undgå.

Som lønmodtager har man dog også nogle forpligtelser; disse forpligtelser dækker over arbejdshastighed, kvalitet, arbejdstid og overarbejde. Der er selvfølgelig langt flere forpligtelser end disse som lønmodtager, hvorfor man altid bør sætte sig ind i hvilke forpligtigelser man har over for sit arbejde.

De rettigheder og forpligtelser man har som lønmodtager, varierer alt efter om virksomheden er med i en overenskomst eller ej. Vi vil derfor råde folk til undersøge, hvorvidt virksomheden er med i en overenskomst og derefter sætte sig ind i denne. 

Overenskomster og fagforeninger

Som beskrevet ovenfor har man forskellige rettigheder, alt efter om virksomheden er med i en overenskomst eller ej. Som ansat i en virksomhed, er man dog ofte dækket af en overenskomst, men en del virksomheder er ikke med i sådan en. Hvis virksomheden ikke er med i en overenskomst, er man ikke dækket af denne; dette gør sig også gældende, selvom andre lignende virksomheder er med i en overenskomst.

Som ansat er det dog altid en god ide at være medlem af en fagforening. En fagforening fungerer nemlig som et sikkerhedsnet af fagfolk og jurister, som man har bag sig, hvis man skulle komme i en situation, hvor man har brug for disse. En fagforening kan ofte gribe ind i situationer, hvor arbejdsforholdene ikke er retmæssigt korrekte. Derudover tilbyder mange fagforeninger hjælp, når man skal søge nyt arbejde, eller hvis man har spørgsmål omkring arbejdet.

I Danmark er der ikke et krav om, at virksomhederne skal være med i en overenskomst; mange virksomheder er dog medlem af en overenskomst eller en arbejdsgiverforening. En arbejdsgiverforening fungerer i grove træk som en overenskomst, ved at en gruppe af virksomheder enes om nogle regler, som medlemmerne skal følge. En arbejdsgiverforening fungerer for virksomheder, som en fagforening fungerer for ansatte.

Om arbejdsløshed og kompetenceudvikling

Som en del af det at være menneske, forsøger man hele tiden at realisere sig selv. I denne forbindelse er det at blive arbejdsløs en svær ting at håndtere for de fleste mennesker. Hvis man bliver arbejdsløs, er det en fordel, hvis man er medlem af en fagforening og a-kasse.

Hvis man bliver arbejdsløs hjælper a-kassen med økonomisk bidrag, og på samme tid kan fagforeningen hjælpe en i forhold til jobsøgning og kompetenceudvikling. Det at fagforeningen tilbyder kompetenceudvikling, er et værdifuldt tilbud, da man på denne måde kan gøre sig aktuel til nye jobfunktioner og brancher.

Udover kompetenceudvikling i forbindelse med arbejdsløshed, er kompetenceudvikling generelt en god ting. Årsagen til dette er, at i takt med udviklingen af sine kompetencer, bliver man mere relevant som person. Dette betyder, at man står bedre stillet end andre i sin branche, hvilket kan betyde, at man ikke bliver fyret til fordel for en anden, men at man måske bliver forfremmet. Derudover gør kompetenceudvikling også, at man står bedre i en mulig forhandling omkring løn, fremtid og ansvar.