Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00

Info om arbejdsløshed og kompetenceudvikling

Som arbejdstager og arbejdsgiver i Danmark, er man, grundet den danske model omkring flexicurity, udsat for stor usikkerhed, men også for stor sikkerhed. Flexicurity i Danmark betyder nemlig, at arbejdsgiveren i visse brancher kan fyre ansatte helt ned til dag-til-dag-basis. Dette betyder, at arbejdsgiveren har stor fleksibilitet og sikkerhed i forhold til økonomisk risiko.

Som ansat betyder flexicurity-modellen dog også, at man som ansat er i risiko for at blive fyret, hvilket øger usikkerheden. Den danske flexicurity-model forebygger dog denne risiko, i form af dagpenge og kontanthjælpsordninger. Den danske flexicurity-model betyder dermed, at alle i et arbejdsforhold er sikret med hensyn til økonomisk risiko.

Den danske model sikrer derudover også, at man har mulighed for at deltage i forskellige kurser og andre kompetenceudviklingsmuligheder, hvilket betyder, at man kan komme tilbage i arbejde hurtigere. I Danmark har de fleste ansættelsesforhold kompetenceudvikling tilknyttet, hvilket betyder, at man som ansat i en virksomhed har mulighed for at arbejde sig op i hierarkiet og ind i andre jobfunktioner.

Arbejdsløshed

Hvis man som person bliver arbejdsløs, er det vigtigt, at man ikke lader sig præge af det faktum, at man står uden arbejde. Som tidligere nævnt, er man som lønmodtager i Danmark dækket af flexicurity-modellen. Dette betyder, at man ofte er berettiget til at modtage penge fra staten, hvilket sikrer, at man ikke står uden indkomst.

Når man bliver ledig, er det vigtigt, at man kontakter sin a-kasse, så man kan komme i gang med at modtage økonomisk støtte. Hvis ikke man har en a-kasse, skal man hurtigst muligt kontakte kommunen, så man istedet for dagpenge kan modtage kontanthjælp. I mange tilfælde vil kommunen kræve, at du bliver sat i forbindelse med et jobcenter, således at man kan komme tilbage på arbejdsmarkedet hurtigt. Dette er et godt tilbud økonomisk set, da man ofte får flere penge ved at være i job, end man får i økonomisk støtte.

Hvis man går hen og bliver ledig, er det essentielt, at man forsøger at vende situationen til noget positivt, hvilket man kan gøre ved at udvikle sine personlige kompetencer. Læs meget mere om kompetenceudvikling i afsnittene herunder, hvor man også kan læse mere om, hvem der kan hjælpe med denne udvikling.

Kompetenceudvikling

Når man er i arbejde

En vigtig del af menneskers selvrealiseringsprocess er, at man udvikler sig som menneske. Af netop denne årsag, er kompetenceudviklingen gennem hele livet et vigtigt element. Kompetenceudvikling sikrer nemlig, at man som person står sikkert på arbejdsmarkedet og bedre i en reel lønforhandling.

Kompetenceudvikling er relevant i flere forskellige sammenhænge og behøver ikke kun at ske, når man er i arbejde, men også når man står uden job. Kompetenceudvikling mens man er i arbejde, er ofte noget man samarbejder omkring med den pågældende virksomhed, som man arbejder i. Kompetenceudvikling i denne sammenhæng kan omfatte speciale i specifikke arbejdsområder eller efteruddannelse til nye jobfunktioner. Hvis man udvikler sine kompetencer i samarbejde med en virksomhed, bør man overveje, om der skal en reel lønforhandling på bordet, efter man har fuldendt de pågældende kurser eller uddannelser.

Når man er arbejdsløs

Kompetenceudvikling i forbindelse med arbejdsløshed, er en unik mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og samtidig stå stærkere. Som arbejdsløs udbydes der ofte en masse forskellige kurser og efteruddannelser, som er støttet af staten. Dette betyder, at man stadig er berettiget til at modtage støtte i form af dagpenge, kontanthjælp og a-kasse, samtidig med at man deltager i et kursus eller efteruddannelsesforløb. Årsagen til dette er, at man ofte kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet, når man udvikler sine kompetencer.

Som arbejdsløs vil man i visse tilfælde være tvunget eller opfordret til at tage forskellige arbejdsfunktioner eller kurser, som et led i det at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Mange har i denne forbindelse en negativ holdning til det at komme i aktiveringsjob, hvilket ofte skyldes, at jobbet ikke altid har interesse for den pågældende person. Vi opfordrer derfor til, at man har en proaktiv holdning til denne process. Dette vil sige, at man undersøger de muligheder der er for at udvikle sine kompetencer inden for et bestemt arbejdsområde, i form af efteruddannelse og kurser.

Mulighederne for kompetenceudvikling

I forhold til de muligheder der er for at udvikle sine kompetencer, tilbyder fagforeninger ofte forskellige foredrag, uddannelsesforløb og kurser. I nogle tilfælde er disse gratis, men nogle kurser koster penge, hvor selve prislejet kan variere fra kursus til kursus.

Der findes som sagt også mange kurser og efteruddannelsesmuligheder som er gratis, hvor man stadig kan modtage dagpenge eller modtage SU. Stederne som udbyder kurser og uddannelser for ledige er mange, hvorfor det kan være en god ide at undersøge de muligheder, der er på området. I denne forbindelse er det en god ide også at kontakte den a-kasse, man er tilknyttet. På denne måde sikrer man sig mod uoverensstemmelse mellem a-kassens regler omkring arbejde og bidrag.