Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00

Info om fagforeninger og overenskomster

I Danmark er der et væld af forskellige foreninger og overenskomster, som er tilknyttet til arbejdsmarkedet. Af foreninger findes der de foreninger, som henvender sig til de ansatte i virksomheden og dem, som henvender sig til virksomhedsejerne. Foreningerne er en samling af fagfolk, eksperter og jurister, som arbejder sammen for at sikre de bedste vilkår for deres medlemmer.

Fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne er centreret omkring forskellige brancher, hvilket gør, at de hver især er specialister i netop den branche, som de arbejder med. Fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne er bundet sammen af overenskomster, som indeholder de gængse regler for de specifikke brancher.

Fagforeninger

Der findes mange fagforeninger i Danmark, hvor nogle henvender sig til alle og har en meget bred skare af medlemmer, hvorimod andre henvender sig til specifikke brancher og arbejdsfunktioner. De fagforeninger, som henvender sig til alle, er primært henvendt til ufaglærte eller folk, som ikke har nogen specifikke præferencer for deres fagforening.

Som medlem af en fagforening vil man i nogle tilfælde have mulighed for at blive tilknyttet en a-kasse, som hører til selve fagforeningen. Der er dog også mange fagforeninger, som ikke har en specifik a-kasse tilknyttet til deres fagforening. I denne forbindelse vil fagforeningen dog have en a-kasse, som de samarbejder med, hvori hovedparten af medlemmerne i fagforeningen vil være medlem.

Fagforeninger for alle

I Danmark er det mere og mere normalt at være medlem af en fagforening, som ikke henvender sig til en specifik branche. Der kan være forskellige årsager til denne tendens, men ofte skyldes det, at man ingen præferencer har i forhold til den fagforening, som man er en del af. Dette hænger ofte sammen med, at man enten er ufaglært, eller at man blot ønsker den billigste løsning i forhold til fagforening og a-kasse.

Fagforeningerne som henvender sig til alle, har ofte en a-kasse med samme navn tilknyttet til fagforeningen. Dette betyder, at man ofte kan få en lavere pris på en samlet løsning. Som ufaglært er dette den klart bedste løsning, medmindre man arbejder inden for et specifikt arbejdsområde. Er dette tilfældet, vil det altid være en fordel at være medlem af en fagforening, der henvender sig specifikt til den branche, man arbejder i.

Fagforeninger til specifikke brancher

Hvis man er ansat i og arbejder inden for et specifikt arbejdsområde eller fag, bør man være medlem af en fagforening, som henvender sig til den branche.

En fagforening, som ikke er henvendt til en bestemt branche, er nemlig ikke bygget op omkring jurister og fageksperter inden for branchen. Dette betyder, at der kan være situationer, hvor de fagforeninger som favner bredt, ikke kan hjælpe dig, da problemet er specifikt i forhold til den branche, som man arbejder inden for.

Som medlem af en fagforening, der henvender sig til en branche eller et bestemt fag, har man mange fordele. Fordelene er primært juridiske, i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer, men er også i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Dette betyder, at man har de bedste vilkår, som ansat i virksomheden.

Arbejdsgiverforeninger og brancheorganisationer

En arbejdsgiverforening eller brancheorganisation er det samme som en fagforening, blot i forhold til virksomheden man er ansat i. Når en overenskomst skal på plads for en branche, er det de ansattes fagforening og virksomhedsejernes arbejdsgiverforening, som forhandler de vilkår, der skal være i branchen.

Hvis en virksomhed er med i en arbejdsgiverforening eller brancheorganisation, er det ofte de regler, som de har forhandlet omkring arbejdsvilkår, som gælder for den ansatte. Dette betyder altså, at virksomheden ikke nødvendigvis er med i en overenskomst, men at man er dækket af den forening eller organisation, som virksomheden er med i. Virksomhedens arbejdsgiverforening eller brancheorganisation har dermed ikke nogen direkte relevans for den ansatte i virksomheden, men de påvirker stadig de arbejdsvilkår og forhold, som de ansatte arbejder under.

Overenskomster

Som lønmodtager vil man ofte være dækket af en overenskomst. En overenskomst udspringer af, at fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne bliver enige omkring nogle retningslinjer, som er gældende på markedet. En overenskomst omhandler normalt mindsteløn, sygepenge, tillæg, ugentlig arbejdstid, overarbejde mm. Det skal dog siges, at mange overenskomster suppleres med regler og love omkring arbejdsmiljø, pension osv.

Overenskomstforhandlinger indledes, hvis nogle af parterne i en overenskomst er utilfredse. Forhandlingerne kan indledes med en strejke eller direkte forhandlinger mellem arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne. I visse tilfælde griber nogle foreninger eller organisationer ind, hvis brancher eller virksomheder begynder at ændre i de ansattes løn eller arbejdsvilkår. Dette er ofte set i brancher, som omhandler luftfart, offentligt transport og pædagogik i bredt omfang. Forhandlinger i Danmark indledes, historisk set, med en strejke, som tvinger de to foreninger til at forhandle omkring de gældende regler og vilkår.