Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00
Virksomhedsejer

Info om virksomhedsejer

Som virksomhedsejer er der mange forhold, som skal varetages i den daglige forretningsgang, for at virksomheden kan fungere. Det kan være alt fra de medarbejdere, man man har ansat i sin virksomhed, til den it-infrastruktur, man gør brug af. Som virksomhedsejer er du altså den ansvarlige for de aktiviteter, som din virksomhed er involveret i.

Man kan som virksomhedsejer have mange forskellige baggrunde, og virksomheden kan være udsprunget fra mange forskellige ting. Det kan være, at man i sin tid startede en lille hobbyvirksomhed eller at man tog springet som iværksætter, hvilket har resulteret i, at man i dag er blevet ejer af en veletableret virksomhed. Måske har du af forskellige årsager overtaget en virksomhed, og er derfor blevet virksomhedsejer. På trods af disse varierende forhold, vil de fleste virksomhedsejere have de samme udfordringer i hverdagen, som der skal tages stilling til.

Rekruttering og ansættelse

De fleste virksomheder vil på et givent tidspunkt i virksomhedens levetid, skulle ansætte personale til forskellige arbejdsfunktioner. I forbindelse med ansættelser er rekrutteringsprocessen er en vigtig del. Denne proces sikrer, at de ansatte i din virksomhed opfylder de krav og behov, som du har til dine ansatte. Som virksomhedsejer er der mange metoder og muligheder i forhold til rekruttering.

Som virksomhedsejer er det derfor vigtigt, at man sætter sig ind i rekrutteringsprocessen, og at man prioriterer denne. På denne måde kan du nemlig sikre dig, at dine fremtidige ansatte formår at varetage deres opgaver. Man kan med fordel samarbejde med et rekrutteringsbureau, hvis man vil sikre sig, at man har en effektiv rekruttering. Du kan læse meget mere om selve processen, og hvilke muligheder der er for samarbejde omkring rekruttering, på vores side om rekruttering.

Ansatte

Når man som virksomhedsejer har overstået rekrutteringen af sine ansatte, er det vigtigt, at man har styr på de formelle regler, der følger med det at have en ansat. Som virksomhedsejer skal man nemlig tage stilling til, om virksomheden skal være med i en overenskomst. Hvis man vælger at være med i en overenskomst, er det vigtigt, at man retter sig efter denne, da et brud på overenskomsten kan have konsekvenser for din virksomhed. Overenskomster indeholder ofte regler omkring mindsteløn, sygepenge, pension, arbejdstid mm.

Som virksomhedsejer er der både fordele og ulemper ved at være med i en overenskomst. Nogle af de fordele, der er ved at være med i en overenskomst eller arbejdsgiverforening er, at man har nogle specifikke regler, som man kan følge. På denne måde er de formelle forhold sikret, og derudover har man et bagland af jurister, hvilket betyder, at man ikke ender i en situation, hvor en eller flere ansatte hiver virksomheden for retten. I forhold til ulemper, kan det ske, at man bliver hevet for retten, hvis ikke man overholder de regler, der står i overenskomsten.

Når man som virksomhedsejer har ansatte i virksomheden, er det også vigtigt, at man har styr på sine forsikringer. Forsikringen af de ansatte skal dække over de mulige skader og uheld, dine ansatte måtte være involveret i. Årsagen til dette er, at du som arbejdsgiver er ansvarlig for dine ansatte, hvilket betyder, at du som virksomhedsejer hæfter for de skader, som dine ansatte måtte påføre sig i forbindelse med arbejdet.

Læs mere om de specifikke forhold omkring ansatte på siden: Ansatte

Selskabsformer

Som virksomhedsejer har man ofte startet sin virksomhed som en enkeltmandsvirksomhed, iværksætterselskab eller interessentselskab. Hvis dette gør sig gældende, kan man med fordel, når virksomheden er veletableret, omlægge virksomheden til et anpartsselskab eller aktieselskab. Der er nemlig fordele både ved at etablere et anpartsselskab eller aktieselskab.

Fordelen ved disse selskabsformer er, at man står stærkere i forhold til partnere og leverandører. Dette skyldes, at selskabsformerne knytter sig til kapitalbinding, hvilket sikrer eventuelle partnere og leverandører deres betaling. Derudover viser et ApS og A/S, at virksomheden er en veletableret virksomhed, som har en sundere økonomi end de fleste.

Selve selskabsformen har indflydelse på bogføringen i virksomheden og hvad årsregnskabet skal indeholde. Læs meget mere om dette på vores sige om bogføring og regnskab.

Infrastruktur i virksomheden

Et vigtigt element for virksomheden er infrastrukturen, ikke kun for virksomheden selv, men også for virksomhedsejeren. I forhold til ejeren, er en solid og ordentlig infrastruktur med til at sikre, at ejeren har overblik over virksomhedens aktiviteter, samt at arbejdsgangen forløber ordentligt. For selve virksomheden har infrastrukturen den funktion, at de ansatte kan begå deres arbejde på den bedst mulige måde, samt at arbejdet udføres ordentligt. Infrastrukturen i virksomheden dækker over mange ting; det kan være alt fra det ERP system eller telefonsystem, man bruger, til det inventar, man sidder i.

For at gøre det nemt og overskueligt at forstå, hvad der indgår i infrastrukturen, har vi valgt at dele virksomhedens infrastruktur op i to kategorier. De to kategorier er it-infrastruktur samt de fysiske rammer. It-infrastrukturen dækker over de elementer i virksomheden, der styres digitalt, hvorimod de fysiske rammer dækker over de håndgribelige elementer, der måtte være i virksomheden.

It-infrastrukturen i en virksomhed er ofte noget, som man ikke rigtig tillægger nogen værdi, idet man ofte tager de it-systemer man arbejder med til hverdag for givet. På trods af dette er it-infrastrukturen yderst vigtig for virksomheden, da virksomheden sjældent ville kunne fungere uden dette. It-infrastrukturen dækker over det ERP system, CRM system, telefonsystem mm., som virksomheden benytter, hvorfor dette er en vigtig del af virksomheden. Her kan du læse meget mere om selve it-infrastrukturen.

De fysiske rammer er ligeledes essentielle for virksomheden. Hvis de fysiske rammer i virksomheden ikke er på plads, er det umuligt at få virksomheden til at fungere. De fysiske rammer i virksomheden dækker ikke kun over kontorlokaler, borde og stole, men også kopimaskiner, kaffeautomater mm. De fysiske rammer i virksomheden er dermed med til at fremme både virksomhedens fysiske fremtræden, men også virksomhedens miljø internt i virksomheden. Du kan læse mere om de fysiske rammer her.

Oprettelse af hjemmeside og online strategi

Som virksomhedsejer bør man altid overveje fordelene ved at oprette en hjemmeside til sin virksomhed. En hjemmeside er nemlig et godt redskab, når man skal informere sine kunder omkring det produkt eller den serviceydelse, man sælger. På denne måde kan potentielle kunder aktivt indhente information omkring virksomheden, hvilket er med til at fremme mulighederne for et salg. Hjemmesiden kan derudover også fungere som en webshop, hvorigennem man sælger sine produkter eller serviceydelser.

Når man opretter en hjemmeside til sin virksomhed, er det vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser omkring indhold, design og funktion. Årsagen til dette er, at en hjemmeside med en masse irrelevant information potentielt kan skade virksomheden, da hjemmesiden er med til at portrættere virksomheden overflødigt. Hjemmesiden skal derfor have en reel funktion, før den bidrager til virksomhedens værdi.

Læs meget mere om det at oprettelse en hjemmeside og online strategi her: Hjemmeside og online strategi

Hvis man vælger at oprette en hjemmeside, bør man også overveje, hvilken strategi man vælger at bruge i forhold til den online markedsføring. De mest almindelige strategier er brugen af SEO eller Google AdWords.

SEO er en teknik, som man kan bruge til at optimere sin hjemmeside i forhold til søgemaskiner. Hvis hjemmesiden er korrekt søgemaskineoptimeret, vil der altså være større sandsynlighed for, at hjemmesiden bliver set på diverse søgemaskiner. Dette gør, at man får flere besøgende på hjemmesiden, hvilket skulle øge antallet af kunder.

Google AdWords er derimod en betalt service, hvor man betaler sig til placeringer på specifikke søgeord. Dette er en meget effektiv måde at markedsføre sig online, da dette redskab er fokuseret omkring specifikke søgeord, som knytter sig til virksomheden bag. På trods af dette, er SEO dog en langsigtet og gratis løsning, som dog koster en del arbejdstimer at udføre.