Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00

Info om fysiske rammer

De fysiske rammer for virksomhedsejeren er både de omgivelser, som der arbejdes i, men også selve placeringen af virksomheden. De fysiske rammer har større betydning, end man egentlig tillægger de fysiske rammer. De fysiske rammer er også med til at sikre et sikkert og behageligt arbejdsmiljø, hvilket har stor betydning for virksomhedens ansatte.

Mange nystartede virksomheder, men også etablerede virksomheder vælger at placere deres virksomhed et sted, som ikke er hensigtsmæssigt i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Dette kan have en negativ effekt på virksomheden, hvilket er årsagen til, at de fysiske rammer er vigtige.

Inventar

Inventaret i virksomheden er utrolig vigtigt for både de ansattes arbejdsmiljø, men også for sikkerheden på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at man ikke kun tænker inventar som de borde og stole, der er på arbejdspladsen. Inventar dækker nemlig også over de lagerhylder, hjælpemaskiner, kaffeautomater mm., der er på arbejdspladsen. Alle disse ting er med til at øge arbejdsmiljøets kvalitet, effektiviteten og sikkerheden.

I forhold til de møbler som de ansatte benytter, er det vigtigt, at møblerne kan indstilles efter den enkelte medarbejders præferencer, hvilket sikrer en god arbejdsstilling. Årsagen til dette er, at medarbejderen er mindre effektiv, hvis arbejdsstillingen og komforten er dårlig. Effektiviteten stiger derimod hvis komforten er høj.

Den elektronik som medarbejderne bruger, bør være moderne og tilpasset medarbejderen. Dette bør tilpasses både i forhold til antallet af skærme samt typen af mus og tastatur. Dette er nemlig med til at sikre høj effektivitet og mindre spildtid i arbejdsprocessen.

I forhold til de serviceydelser og kontorredskaber der er til rådighed for de ansatte, er det vigtigt at disse er lette at anvende. Eksempelvis kan en printer, som er svær at betjene føre til irritation blandt medarbejderne og give et behov for assistance fra andre medarbejdere. Derudover er en kaffeautomat, som er svær at betjene eller opfylde også en irritation for medarbejderne, hvilket kan føre til et dårligt arbejdsmiljø.

Kontoret

Selve kontoret som der arbejdes i kan have stor betydning for de ansatte og ejeren. Nogle medarbejdere kræver helt ro og isolation, før de kan koncentrere sig, hvorimod andre gerne vil have mennesker omkring sig. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for at arbejde i rolige omgivelser, hvis man har et åbent kontorlandskab og omvendt.

Hvis man ikke har ansatte i sin virksomhed, har man større frihed til selv at vælge hvordan ens kontor skal være. Der er dog nogle virksomhedsejere som ikke kan arbejde, hvis de bare sidder derhjemme, på et hjemmekontor, da de har brug for at omgås andre mennesker.

Når man skal vælge kontor, skal man altså overveje hvilke præferencer de ansatte eller ejeren har i forhold til arbejdsmiljø. Der findes mange forskellige kontorløsninger, som faciliterer enhver præference i forhold til kontor. Er man eksempelvis privat og ønsker et eksternt kontor med ro og fred, kan man blot leje et kontorlokale i en ejendom eller på et kontorhotel. Dette er også en mulighed hvis man har flere ansatte i sin virksomhed.

Hvis man derimod ønsker at omgås andre, hvor man kan lade sig inspirere og snakke med andre mennesker, kan man leje sig ind i et kontorfællesskab. Et kontorfællesskab kan ofte facilitere alt fra én person til mange personer, hvor man kan få afdelinger eller områder til sin egen virksomhed. Nogle kontorfællesskaber og kontorhoteller specialiserer sig i specifikke brancher, hvilket giver mulighed for inspiration og sparring.

Geografi

Virksomhedens geografiske placering har betydning for virksomheden på flere forskellige niveauer. Den geografiske placering påvirker nemlig både de ansatte, virksomheden og de partnere som virksomheden har. Placeringen har selvfølgelig en mere direkte påvirkning af nogle af virksomhedens interessenter.

Påvirkning af ansatte

De ansatte bliver påvirket af virksomhedens placering i form af transporten til og fra arbejdet, med offentligt transport, bil eller cykel. Hvis virksomheden ikke er placeret et sted hvor der er mulighed for nem transport, med det offentlige, kan dette betyde at nogle medarbejdere ikke har mulighed for at komme på arbejde i ordentlig tid. Det samme gælder hvis virksomheden er placeret et sted hvor transport med bil og cykel er besværligt, så kan det ligeledes betyde at nogle medarbejdere, har svært ved at komme på arbejde.

Nogle arbejdsgivere mener ikke at virksomhedens placering i forhold til medarbejderne er et problem. Derfor neglicerer virksomheden de omkostninger som de ansatte har i forbindelse med transport til og fra arbejde. I forhold til omkostninger er det vigtigt, at man ikke kun tænker på omkostninger i forhold til penge, men også i forhold til tid. Selve transporten til og fra arbejde er derfor et vigtigt element, i forhold til kontorets placering.

Påvirkning af virksomheden

Virksomhedens placering påvirker virksomhedens økonomi, både direkte og indirekte. Årsagen til dette er at nogle placeringer er dyre for virksomheden, men kan også være med til at skabe en større omsætning. Eksempelvis kan en placering i indre København betyde, at man får flere kunder, men omkostningerne forbundet med denne placering er også højere end andre placeringer.

Virksomheden bør i denne forbindelse overveje om en dyr placering, er med til at give et større afkast end omkostningerne til den månedlige husleje. Årsagen til dette er, at hvis man som virksomhedsejer mener, at man omsætter mere end omkostningerne på baggrund af placeringen, så er det en god investering. Er det derimod det omvendte scenarie som gør sig gældende, så er det ikke en god investering. 

Virksomhedens placering kan også have indflydelse på virksomhedens ry og omtale. En placering i indre København kan være med til at portrættere en sund og voksende virksomhed, hvorimod en placering i mindre områder ikke nødvendigvis gør dette. Man bør derfor også overveje hvilket billede virksomheden skal have udadtil, i forhold til virksomhedens placering.

Påvirkning af virksomhedens partnere

Mange tror, at virksomhedens placering ikke har indflydelse på de partnere man arbejder sammen med. Men nogle partnere ønsker kun at arbejde i specifikke områder af landet og med specifikke kunder. Dette betyder, at man alt efter branche også skal overveje, hvilken placering virksomheden har, i forhold til de partnere man har i virksomheden.

Hvis man eksempelvis vælger at placere virksomheden på Sjælland, men hovedparten af ens partnere og leverandører befinder sig i Jylland, bør man overveje om en placering i Jylland ville være bedre. Dette gør det nemmere, at afholde forretningsmøder og gør det samtidig nemmere, at levere og modtage varer.