Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00
Rekruttering

Info om rekruttering

Når man som virksomhed skal rekruttere ansatte til virksomheden, er det vigtigt at denne proces gøres effektivt og præcist. En rekrutteringsproces, som ikke er effektiv eller præcis, resulterer nemlig ofte i ansatte, som ikke lever op til de krav man har til sine medarbejdere.

Som virksomhedsejer sker det ofte, at man tager for let på selve rekrutteringsprocessen og ikke prioriterer denne nok. Årsagen til dette er, at mange har en idé om, at rekruttering af ansatte er en nem og smertefri proces, som er nem at varetage. Dog oplever mange, at rekruttering af ansatte ikke er nemt, hvilket betyder at nogle virksomheder med stor succes vælger at benytte rekrutteringsbureauer.

Selvstændig rekruttering

Hvis man som virksomhed vælger selv at varetage rekrutteringen af nye medarbejdere, er der nogle ting som man skal være opmærksom på. Når man selv varetager rekrutteringen af medarbejdere, medfølger der nemlig nogle fordele og ulemper. Disse fordele og ulemper varierer dog meget alt efter virksomhedens størrelse og branche.

Rekruttering i en lille virksomhed

Hvis man er en lille virksomhed, kan der være fordele og ulemper ved at varetage rekrutteringen af medarbejdere selv. 

En fordel ved at varetage rekrutteringen selv er, at man har mulighed for at se og snakke med den mulige ansatte. Dette er godt, hvis man ønsker at rekruttere mere i forhold til det personlige fremfor kompetencerne. En anden fordel ved at varetage ansættelsen af nye medarbejdere er, at man kan styre hele processen selv, hvilket gør at man har den fulde kontrol over alle dele af ansættelsen.

Hvis man, som lille virksomhed, vælger at varetage rekrutteringen, er der dog også nogle ulemper ved at varetage denne. En ulempe er at rekrutteringen kan være uoverskuelig og kræver mange ressourcer alt efter mængden af ansøgere. Dette kan være med til at gøre processen ineffektiv og upræcis, hvilket betyder at man aldrig får den rette kandidat til jobbet. En anden ulempe er, at man som arbejdsgiver ikke altid har kompetencerne til at udvælge den rette kandidat til jobbet.

Som lille virksomhed er det ofte svært at blive eksponeret eller taget i betragtning af de rette kandidater, hvilket et rekrutteringsbureau kan sikre. Der er derfor mange ulemper, men også fordele ved, som lille virksomhed, selv at varetage rekrutteringen.

Rekruttering i en stor virksomhed

Som stor virksomhed har man som udgangspunkt flere ressourcer til rådighed, når det kommer til ansættelsesprocessen. Der er derfor mange muligheder for store virksomheder både i forhold til at varetage rekrutteringen selv, men også i forhold til brugen af et eksternt rekrutteringsbureau. 

Fordelene ved at varetage rekrutteringen selv som stor virksomhed er, at man har den fulde kontrol over de mulige ansættelser. Udover kontrollen har man ofte en HR-afdeling, i en stor virksomhed, der kan varetage rekrutteringen af nye medarbejdere, hvilket kan gøre processen bedre. I denne forbindelse er det dog vigtigt, at virksomheden har de rette ansatte, som kan varetage en rekrutteringsproces. 

Ulemperne ved at varetage rekrutteringsprocessen i en stor virksomhed er at mængden af ansøgerere ofte er enorm. Dette gør, at hele processen omkring rekrutteringen bliver en ressourcetung opgave for virksomheden, og ofte tager den tid fra andre opgaver, der har en højere prioritering. En anden ulempe er, at nogle kandidaterne som søger ofte kan bruges i andre jobfunktioner end den position, de har søgt. Dette er et problem, medmindre virksomheden har et system, som kan varetage diverse ansøgninger. Hvis ikke virksomheden har dette, kan det være svært at opdage mulige kandidater, til andre afdelinger, blandt de ansøgere der er.

Listen over fordele og ulemper er langt fra fuldendt, hvorfor vi anbefaler at læse om de muligheder der er, for brugen af et rekrutteringsbureau nedenfor.

Rekrutteringsbureauer

Et rekrutteringsbureau er en virksomhed, som har specialiseret sig i at rekruttere medarbejdere til andre virksomheder. Et rekrutteringsbureau har ofte stor erfaring inden for bestemte brancher, hvilket betyder, at virksomheder der benytter rekrutteringsbureauer, ofte får mere kompetente medarbejdere.

Nogle rekrutteringsbureauer eller -firmaer samarbejder nogle gange med virksomhederne på den måde, at nye medarbejdere ansættes gennem rekrutteringsfirmaet. Medarbejderen er derfor i princippet ansat hos rekrutteringsbureauret, hvilket betyder, at virksomheden ingen risiko har i forbindelse med ansættelsen af nye medarbejdere. Virksomheden kan således afskedige medarbejderen uden selv at skulle involveres. Den ansatte kan dog til enhver en tid overgives/ansættes i den pågældende virksomhed den ansatte arbejder i, alt efter den aftale der foreligger, er mellem virksomheden og rekrutteringsfirmaet.

Et rekrutteringsbureau varetager ofte flere funktioner og opgaver, som er relateret til selve ansættelsesprocessen. Der kan her være tale om henvisninger til andre jobfunktioner, headhunting, afskedigelser og meget mere. Et rekrutteringsfirma kan dermed være en værdifuld partner for både små og store virksomheder.

Brugen af et rekrutteringsbureau

Når man som virksomhed beslutter sig for at bruge et rekrutteringsbureau, er der nogle forhold som man skal være opmærksom på. Årsagen til dette er, at et dårligt samarbejde mellem virksomhed og rekrutteringsfirma kan give et dårligt resultat af rekrutteringsprocessen. Når man samarbejder med bureauet eller firmaet, er det derfor vigtigt, at man fastlægger nogle klare rammer for de kandidater, der skal i betragtning til jobbet.

Der kan være sat nogle generelle rammer i forhold til kandidatens demografiske profil, kvalifikationer og erfaring. Som virksomhed kan det nemlig være, at man gerne ser en specifik type mand eller kvinde i den ledige stilling. Det er derfor vigtigt, at rekrutteringsbureauet kender til dine krav for at kunne matche den rette kandidat.

Et andet vigtigt element, som virksomheden skal overveje, inden et muligt samarbejde er, hvilke funktioner bureauet skal varetage i forbindelse med de ansatte i virksomheden. Bureauet kan nemlig som tidligere beskrevet varetage andet end selve rekrutteringen af medarbejdere. Et rekrutteringsfirma kan nemlig varetage mere eller mindre alle opgaver omkring medarbejdere og også helt specifikt stille medarbejdere til rådighed for virksomheden. Dette betyder, at virksomheden ikke selv løber nogen risiko i forbindelse med den pågældende medarbejder, skulle virksmheden ønske at ansætte medarbejderen, er dette en mulighed i samarbejde med bureauet. 

Virksomheden skal ikke kun forholde sig til det formelle i forbindelse med rekruttering, men også forholde sig til virksomheden selv. Det er nemlig yderst vigtigt, at virksomheden erkender, hvorvidt virksomheden selv kan varetage rekrutteringen af medarbejdere selv. Årsagen til dette, er at et rekrutteringsfirma er specialister inden for rekruttering. Dette betyder, at virksomheden i mange tilfælde vil have en unik samarbejdspartner i et rekrutteringsbureau.