Inkasso

Sammenlign pris og kvalitet på inkasso - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale & anbefalinger
1
2
3
Få op til 4 tilbud her Inkassofirmaer - Få op til 4 gratis tilbud fra førende leverandører
Det tager under et minut!

Størrelse af indkrævning?

Det tager under et minut!

Info om inkasso

Når en debitor (skyldner) ikke kan eller vil tilbagebetale et skyldigt beløb til en kreditor, kan juridiske skridt være den eneste mulighed for at inddrive den udestående gæld - en inkasso er det papir, der informerer en debitor om, at juridiske skridt indledes. En dom i fogedretten danner retsligt grundlag i en inkassosag, og for at et skyldigt beløb kan inddrives. Denne siden indeholder information om følgende:

Oversigt over inkasso:


Da der er mange formalia, der skal overholdes, for at du, i sidste instans, kan opkræve det skyldige beløb i en inkassosag, er det en rigtig god ide at søge professionel, juridisk assistance i form af en advokat, et inkassofirma eller et inkassobureau.

En anden god grund til at søge juridisk hjælp er, at en inkassosag kan være både langvarig og energitærende. I værste tilfælde kan en inkassosag tage flere år, inden den er endeligt afviklet, og selv efter domsafsigelsen er det ikke sikkert, at din virksomhed vil kunne se frem til fuldkommen tilbagebetaling af et skyldigt beløb. 

Inden en inkassosag indledes

Som nævnt tidligere, er der flere skridt der skal overholdes, inden en inkassosag kan indledes. Det er enormt vigtigt at sikre sig, at disse er opfyldt, og dermed sikre sig det bedste udgangspunkt, for at få hele det skyldige beløb tilbagebetalt fra debitor. Først når nedenstående punkter er opfyldt, kan en sag videregives til et inkassofirma.

 • Skylderen skal have modtaget en faktura med en beskrivelse af den købte vare og prisen på varen
 • Skyldneren skal have modtaget et antal rykkere, typisk to eller tre.
 • Når den sidste rykker tilsendes, advares debitor om, at sagen overgives til inkasso, hvis ikke det skyldige beløb betales.
 • Det er vigtigt at informere skyldneren om, at der i givet fald vil være løbende advokatomkostninger oveni det skyldige beløb.
 • NB: Sager til inkasso skal være ubestridte.

 

Inkasso regnskab

Når en inkassosag indledes

En inkassosag kan groft inddeles i tre stadier: udenretlig inkasso, indenretlig inkasso og tvangsinddrivelse. Ofte er inkassosager afsluttet, uden at det kommer til tvangsinddrivelse af det skyldige beløb.

 • Den udenretlige inkassosag: Starter oftest med at inkassofirmaets advokater udsender en inkassoskrivelse til skyldneren, hvorefter denne har ti dage til at betale. Oveni kreditors tilgodehavende lægges der her et inkassosalær. Udover at kontakte skyldneren skriftligt, vælger inkassofirmaet ofte også at tage telefonisk kontakt. Ofte ender en inkassosag her, og der er således ikke behov for at tage flere juridiske skridt. 

 • Den indenretlige inkasso: I visse tilfælde er en udenretlig inkassosag ikke tilstrækkelig til at inddrive det skyldige beløb. Det kan der være flere grunde til: bl.a. at skyldneren ikke kan betale. I disse tilfælde vil en inkassoadvokat kunne rådgive om fremadrettede, juridiske skridt for at sikre inddrivelsen, enten ved fogedretten eller ved almindelige domstole.

  For beløb på under 100.000 kr. vil der kunne afsiges dom ved fogedretten. Overstiger det skyldige beløb 100.000 kr., vil sagen blive behandlet ved en almindelig domstol. Når der er blevet afsagt dom ved en juridisk instans kan dommen bruges til tvangsinddrivelse af det skyldige beløb. 

 • Tvangsinddrivelse: Efter der er blevet afsagt dom, har skyldneren 14 dage til at betale det skyldige beløb. Hvis kreditor efter denne periode stadig ikke har modtaget det skyldige beløb, overgives sagen til fogedretten, hvor der atter afsiges dom. I sidste instans ender en inkassosag med politifremstilling af skyldneren i fogedretten og i visse tilfælde med tilbageholdelse af debitors løn eller opgørelse af debitors ejendele til inddrivelse af den udestående gæld, eller inddrivelse af gæld.

  I andre tilfælde vil det ikke være muligt for skyldneren at tilbagebetale det skyldige beløb, hvorfor gælden i sidste instans må afskrives pga. skyldnerens insolvens.
Bestil tilbud på inkasso Det tager under 1 minut.

Inkasso tal

Inkasso ved småsager

Alt afhængig af hvor stort det skyldige beløb er, er der forskellige muligheder for at inddrive gælden. Ved skyldige beløb på under 50.000 kr., er det muligt at køre en forsimplet inkassosag i fogedretten, hvis debitor erkender sig skyldig. Dette er en hurtigere sag med et lavere omkostningsniveau, og er en god, hurtig løsning. Erkender debitor sig ikke skyldig, bliver sagen kørt som småsag, som er en længere og mere bekostelig mulighed. Ved beløb på over 50.000 kr. vil en reel retssag være påkrævet.

Derfor bør du overveje professionel assistance ved inkasso

En inkassoproces kan hurtigt trække i langdrag og i sidste instans er det ikke altid sikkert, at du efter endt retssag også ender med at få hele det skyldige beløb tilbagebetalt. Da inkassoprocessen kan være lang, sej og ressourcekrævende, vælger mange virksomheder at søge professionel assistance til deres inkassosager, og det er der god grund til. Ved at involvere et inkassobureau, og dermed en tredjepart, er det muligt for dig at få dine inkassosager på afstand og bruge energien på at drive virksomhed.Inkasso møde

Det er vigtigt for en virksomhed at bibeholde et højt serviceniveau og en venlig facon udadtil, og det kan være svært med langvarige inkassosager og dårlige betalere hængende over hovedet - det tærer på energireserverne. Professionelle inkassobureauer er specialiserede, og har mange års erfaring på området. Ved at hyre et inkassobureau til at stå for kontakten med de dårlige betalere, kan du bruge energien på det der er vigtigt, og du sikrer samtidig at vigtige juridiske skridt og frister overholdes.

Bestil tilbud på inkasso Det tager under 1 minut.

Hvad koster et inkassofirma?

Prisen på professionel assistance ved dine inkassosager varierer fra sag til sag, og afhænger af hvilken finansieringsmodel du vælger. Derudover varierer prisen alt efter, om det drejer sig om et længerevarigt samarbejde eller en enkelt opkrævning - forskellige inkasso firmaer tilbyder forskellige løsninger. Du kan med fordel finde søge efter lokale inkassofirmaer så kommunikationen i sagen bliver så nem for dig som muligt.

Ønsker du mere information om gebyrer og priser ved inkasso, kan du besøge Forbrugerrådet Tænk.

Ekspertvalg.dk har kontakt med et udvalg af kompetente inkassofirmaer, som har mangeårig erfaring med forskellige cases. De forskellige inkassofirmaer vil, i fællesskab med dig og din virksomhed, kunne afgøre hvilken løsning, der er den rigtige til din konkrete sag. Ved at udfylde ovenstående kontaktformular vil du modtage konkrete tilbud fra flere inkassobureauer, så du kan vælge det firma og den finansieringsmodel, der passer bedst til din virksomhed.