Inkassofirma

Sammenlign pris og kvalitet på inkassofirmaer - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale & anbefalinger
1
2
3
Få op til 4 tilbud her Inkassofirmaer - Få op til 4 gratis tilbud fra førende leverandører
Det tager under et minut!

Størrelse af indkrævning?

Det tager under et minut!

Hvorfor vælge et inkassofirma?

Indkrævningen af inkasso fra en skyldner kan være et vanskeligt forløb og kræve meget kostbar arbejdstid i virksomheden. Derfor vælger mange virksomheder at benytte et inkassofirma til at inddrive beløbet på virksomhedens vegne. Inkassofirmaet inddriver de penge, som ikke er blevet betalt rettidigt af virksomhedens kunder.

Før et inkassofirma kan tage sagen for en potentiel virksomhed, er der nogle bestemte regler, som skal overholdes. Herunder har vi samlet de vigtigste faktorer, du som virksomhed skal forholde dig til, før du vælger et inkassofirma til at inddrive din udstående betaling. Hvis jeres virksomhed har brug for ekstra hjælp til at holde styr på ting som skal bogføres, anbefaler vi en bogholder.

Først og fremmest må der ikke være nogen tvivl om, hvorvidt kunden skylder virksomheden penge. Er kunden uenig i, at en udstående betaling skal betales til virksomheden, kaldes dette for en tvistig sag. Er dette tilfældet, falder sagen uden for reglerne om inkasso og inkassofirmaer, og sagen skal derfor behandles som en almindelig retsag, som oftes ikke drives af et inkassofirma.

Herunder kan du se den trinvise inkassoproces illustreret i modellen:

 1. Første påmindelse
 2. Første rykkerbrev
 3. Andet rykkerbrev
 4. Inkassovarsel
 5. Inkassofirmaet overtager sagen
 6. Forløbet af en inkassosag

 

Ønsker du at få indsigt i inkassoforløbet, kan du læse mere ved at klikke her.

Oversigt over hvad du skal vide om inkassofirmaer:

Priser på inkassofirma

Mange virksomheder undlader at sende deres inkassosager med dårlige betalere videre til et inkassofirma. Dette skyldes, at de føler, at beløbet på sagen er for småt, eller de tror, det vil blive for dyrt at tage sagen gennem et inkassofirma, hvilket er en stor fejl. Denne strategi kan få konsekvenser, da det mere eller mindre belønner de dårlige betalere. Tænk hvis det spredes, at I lader de dårlige betalere slippe fra jer og jeres inkassofirma. 

Ønsker jeres virksomhed at benytte et inkassofirma, men mangler finansieringen, kan et almindeligt lån dække omkostningerne dertil.

Hvad koster det så at benytte et inkassofirma?

Pris på inkassofirma
KompensationAbonnementsordningInkassoomkostninger som fortjeneste
Nogle inkassofirmaer tager kompensation fra inkassosag til inkassosag. Dette vil typisk foregår således, at du betaler et engangsbeløb for hele forløbet. Prisen vil afhænge af, hvor stor inddrivelsen er. Andre inkassofirmaer benytter sig af en abonnementsordning som betales pr. måned. Dette vil være en fast månedlig ydelse med ubegrænsede antal sager. De fleste inkassofirmaer tager inkassoomkostningerne som fortjeneste. Dette er rykkergebyrer, inkassogebyrer, fast kompensationsgebyrer og renter, hvilket vil blive pålagt debitor (skyldneren).

Hvorfor bruges inkassofirmaer?

Der findes utallige danske inkassofirmaer, og disse kan findes i hele landet. Alt fra Alektum Inkasso, Lindorff Inkasso, Danske Inkasso til Svea Inkasso. På et eller andet givent tidspunkt vil en virksomhed højst sandsynligt opleve, at en kunde ikke kan eller vil betale det, de skylder. I sådan en situation kan det være en oplagt mulighed at få pengene inddraget ved at benytte et inkassofirma, som kan stå for inddrivelsen.

Det kan i de fleste tilfælde godt betale sig at benytte et inkassofirma, da inkassovirksomhederne har forskellige prisløsninger til de enkelte sager. Prisen på en inkassosag afhænger primært af, hvor stort et beløb inddrivelsen drejer sig om. Det er derfor aldrig for dyrt at benytte et inkassofirma, da det afhænger af den enkelte sag.

Dog skal man være opmærksom på, at det kan være en lang proces at få inddraget den udstående betaling. Samtidigt vil nogle få inkassosager være umulige for et inkassofirma at løse. Dette sker, hvis din kunde ikke ejer noget værdi, som de kan afdrage med. I disse situationer vil sagen gå rettens vej.

Hvilke parter indgår i en inkassosag?

Der er generelt tre aktører i en inkassosag ført af et inkassobureau:

 • Debitor
 • Kreditor
 • Et inkassofirma

Debitor

Debitor er den kunde, som skylder virksomheden penge. Denne kunde er årsagen til, at kreditor er nødsaget til at benytte sig af et inkassofirma til at inddrive den udstående betaling.

Kreditor

Kreditor er den virksomhed, som debitor skylder penge. Kreditor formidler kontakten til inkassofirmaet, så de kan få deres tilgodehavender igen. Det ønskes ofte for virksomheden at benytte et inkassofirma til at løse sagen, så virksomheden kan bevare fokus på deres kerneforretningen.

Inkassofirma

Et inkassofirma er mellemleddet mellem debitor og kreditor. De overtager kontakten for virksomheden, når debitor undlader at betale sine regninger og står for at inddrive den udstående betaling, som debitor ikke vil eller kan betale.

Inkasso som laver regnskab

Hvordan forløber en sag igennem inkassofirmaer?

Før man kan sende sin sag videre til et inkassofirma, er der forskellige stadier og kriterier, der skal være opfyldt. Vi har i den følgende model trinvist illustreret, hvordan en inkassosag forløber sig fra start til slut, hvis en kunde ikke ønsker at betale sin regning:

1. step: Før inkassofirmaet kontaktes
1. trin - Første påmindelse:
 • Vi anbefaler, at den første henvendelse til kunden blot er en venlig reminder pr. mail.
 • Årsagen til at vi anbefaler at sende en mail, er, at det kan give dig brugbar dokumentation, hvor kunden kan acceptere, at de skylder dig penge. Dette kan bruges i en potentiel retssag.
 • Samtidigt kan der være mange grunde til en manglende betaling. Fakturaen kan være blevet væk eller der kan være sket en teknisk fejl.
2. trin - Første rykkerbrev:
 • Udebliver betalingen stadig en uge efter den venlige reminder, sendes det første rykkerbrev. Her minder du kunden om, at betalingsdatoen er overskredet.
 • Giver du en betalingsfrist på 10 dage i dit første rykkerbrev, må du pålægge et rykkergebyr på 100 kr.
3. trin - Andet rykkerbrev:
 • Udebliver betalingen stadig efter første rykkerbrev, er det valgfrit om du ønsker at sende et rykkerbrev mere, eller gå direkte til inkassovarslet.
4. trin - Inkassovarsel:
 • Hvis de 3 første trin ikke har medført betaling inden 10 dage fra kunden, skal du sende et inkassovarsel.
 • Her skal du oplyse, at hvis de ikke har indfriet den udstående betaling inden for 10 dage, vil sagen ende hos inkasso med deraf følgende omkostninger og et rykkergebyr pålægges igen.
 • Det er lovpligtigt at sende et inkassovarsel, inden sagen overgår til inkasso.
2. step: Inkassofirmaet overtager sagen
5. trin - Sagen kan nu overgå til et inkassofirma:
 • Når de 4 første trin er gennemført af virksomheden, er der ikke meget mere, i som virksomhed kan gøre.
 • Det anbefales nu, at der tages kontakt til inkassofirmaet, som overtager sagen.
 • Inkassofirmaet står nu for inddrivelsen af den udstående betaling og ordner alt arbejdet i forløbet, indtil sagen afsluttes.
6. trin - Forløbet af en inkassosag hos et inkassofirma:

Forløbet igennem et inkassobureau opdeles i følgende tre stadier:

 • Udenretlig inkasso
 • Indenretlig inkasso
 • Inkasso Tvangsinddrivelse

Disse tre stadier vil i det følgende blive uddybet.

Bestil tilbud på inkasso Det tager kun 1 minut.

Udenretlig inkasso udført af inkassofirmaer

Udenretlig inkasso er en betegnelse for den del af sagsbehandlingen, som foregår uden for domstolenes regi, og som blot foretages af inkassofirmaer. At inddrive gæld fra debitorer kan være en ressourcekrævende og tung proces, som mange firmaer er glade for at overdrage til inkassofirmaer. Der er desuden også mange regler, der skal følges, når man skal opkræve penge hos debitor.

Ved den udenretlige inkasso sender inkassofirmaet et krav til debitoren. Betaler debitoren sit udestående inden fristens udløb, bliver sagen afsluttet hos inkassofirmaet. Betaler debitoren ikke det fulde beløb, fortsætter inkassofirmaet inddrivelsen ved at rykke kunden både skriftligt og telefonisk.

Inkassofirmaet løser som oftest den udenretlige inkasso, ved at der indgås en aftale med debitoren om betaling. Hvis ikke debitor og inkassofirmaet når til en løsning, vil sagen overgå til indenretlig inkasso. Den udenretlige inkasso kan både være en hel proces i sig selv, eller et trin på vejen til at få inddraget den udstående betaling. Den næste proces vil være indenretlig inkasso, hvor inkassofirmaer fører kunden for retten.

Inkassosag

Indenretlig inkasso udført af inkassofirmaer

Har inkassofirmaet efter den udenretlige inkasso stadig ikke fået inddrevet det tilgodehavende fra kunden, er det muligt for inkassofirmaer at føre sagen i retten med indenretlig inkasso. Dette bliver en realitet, når kunden ad flere omgange har nægtet at betale det tilgodehavende til virksomheden og inkassofirmaet. I forhold til indenretlig inkasso er der to mulige scenarier med hjælp fra et inkassofirma:

1. Scenarie:2. Scenarie:
 • Denne indenretlig inkasso foregår i Fogedretten.

 • Dette er for sager med en hovedstol på mindre end 100.000 kr.
 • Denne indenretlig inkasso foregår igennem de alminde domstole

 • Dette er for sager med en hovedstol på mere end 100.000 kr.

Den indenretlige inkasso afsluttes ved, at der afsiges dom over debitor med en stævning eller at der gives en påtegning med et betalingspåkrav, hvor gælden er fastslået af domstolene. Dette udgangspunkt bruges til at tvangsinddrive gælden. Enten gennem ens inkassofirma eller gennem virksomheden selv.

Tvangsinddrivelse ved hjælp af inkassofirmaer

Når dommen er afsagt, vil tvangsinddrivelse af det tilgodehavende foregår i fogedretten i den kommune, hvor debitoren bor. Sagen føres enten af et inkassofirma eller en advokat. Debitoren har pligt til at møde i fogedretten, og blive afhørt om sine økonomiske forhold under strafansvar.

Er det ikke muligt for debitoren at betale gælden til virksomheden og inkassofirmaer, vil der blive foretaget udlæg i debitors ejendele.

I nogle tilfælde ejer debitoren ikke ejendele med økonomisk værdi, og debitoren kan derfor ikke betale gælden, hvorfor gælden må afskrives på grund af debitors insolvens. I denne situationen vil kunden erklæres konkurs. Dette betyder, at der en risiko for, at virksomheden og inkassofirmaet mister de penge, som debitoren egentlig skylder dem og som de er i deres gode ret til at få udbetalt.

Regnskab til inkassofirma

Rykkere gennem et inkassofirma

Selvom vi viste i 6 trins guiden, at man kan sende rykkere til kunden selv, før man kontakter et inkassofirma, kan de fleste inkassofirmaer stå for dine rykkere ved en såkaldt rykkerservice. Ved at overlade dine rykkere i hænderne på et kyndigt inkassofirma, slipper du for at få beskidte hænder og velvidende om, at procedurerne gøres rigtigt og reglerne overholdes.

Ved at lade en inkassovirksomhed stå for rykkerne, får du som regel også ofte en højere betalingsrate, end hvis din virksomhed selv stod for indkrævningerne.

Med et inkassofirmas rykkerservice får du en effektiv og konsekvent rykkerservice, som ikke går på kompromis, før dine penge er hentet hjem igen. Inkassofirmaer får nemlig først succes, hvis du får succes. Det er en fordel at overlade denne del af indkrævningen til et inkassofirma, fordi der er så mange regler på området.

Hvis en virksomhed griber dette forkert an, risikerer man at miste mange penge - penge som et inkassofirma ville kunne have sikret dig. For de specifikke lovbestemmelser på området henvises du til Retsinformation.dk.

Bestil tilbud på inkasso Det tager kun 1 minut.

Fordele ved et inkassofirma

En virksomhed kan med fordel vælge at bruge et inkassofirma, som kan føre sagen fra start til slut for jer. I vil blot blive holdt orienteret løbende gennem sagens forløb. På denne måde er I også sikre på, at alle regler og love omkring pengeopkrævning og inkasso bliver overholdt, og I risikerer ikke at tabe sagen på grund af dårlig forberedelse eller fejl begået i rykker- og inddrivelsesprocessen. Dette sker ikke med en professionel inkassovirksomhed på sagen.

Nogle af fordelene ved et professionelt inkassofirma vil være følgende:

 • Mange års erfaring med inddrivelse af gæld
 • Stor kendskab til de forskellige brancher
 • I kan fokusere på jeres kerneforretning
 • Inkassofirmaet kan bedre håndtere samarbejdet du har med dine kunder
 • I slipper for at have en inkassoafdeling

Find et af dine lokale inkassofirmaer.

Hvilke metoder bruger inkassofirmaer?

Et inkassofirma har diverse metoder, som der gøres brug af, for at inddrive dit tilgodehavende fra debitor. Udover mere erfaring med inddrivelse af gælden kan en inkassovirksomhed lettere opretholde den gode kunderelation, da det bliver udført på et professionelt niveau.

Derudover kan et inkassofirma hjælpe dig med følgende:

 • Registrere debitoren i RKI, KOB og Debitor Registret
 • Kreditvurdere debitoren
 • Eftersøge debitoren i diverse offentlige registre
 • Besøge debitor på vedkommendes adresse
 • Administrere betalingsaftaler
 • Anmelde konkursboer og lignede

Ønsker du mere information om inkasso processen eller lignende skyldnerforhold kan du finde mere information på hjemmesiden for Danmarks Domstole.

Ønsker du at finde et inkassofirma, som kan hjælpe dig? Udfyld formularen øverst på siden og modtag op til 4 tilbud fra inkassofirmaer - helt gratis og uforpligtende.

Bestil tilbud på inkasso Det tager kun 1 minut.