Inkassofirma

Sammenlign pris og kvalitet på inkassofirmaer - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale & anbefalinger
1
2
3
Få op til 4 tilbud her Inkassofirmaer - Få op til 4 gratis tilbud fra førende leverandører
Det tager under et minut!

Størrelse af indkrævning?

Det tager under et minut!

Alt om inkassofirmaer

Når man snakker om inkasso og inkassofirmaer, så handler det om, at inkassofirmaer inddriver beløb på en virksomheds vegne, som ikke er blevet rettidigt betalt af virksomhedens kunder. Hvis en virksomhed oplever, at deres kunder undslår sig at betale, kan de vælge at tilkalde et inkassofirma.

Sager for inkassofirmaer udmærker sig ved, at der ikke må være tvivl, om hos nogen parter, at beløbet skal betales. Er kunden uenig i at beløbet skal betales, kaldes dette for en tvistig sag. Er dette tilfældet, falder sagen uden for reglerne om inkasso og inkassofirmaer, og sagen skal derfor behandles som en almindelig retssag.

Oversigt over inkassofirmaer:

Hvorfor bruges inkassofirmaer?

På et eller andet tidspunkt vil en virksomhed opleve, at der er en kunde, der ikke kan eller vil betale sin faktura af den ene eller den anden årsag. I sådan en situation kan den sidste mulighed for at få pengene hjem, være at sende kunden videre til de danske inkassofirmaer.

At benytte sig af inkassofirmaer, kan i de fleste tilfælde godt betale sig, da inkassofirmaerne har forskellige prisløsninger, alt efter hvor stort et beløb indkrævelsen drejer sig om. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være en lang proces, hvis man lader retsmaskineriet gå i gang og starter en inkassosag ved hjælp af inkassofirmaer. Det kan tage flere år, hvis din kunde anker sagen, i stedet for at betale dit inkassofirma med det samme.

Desuden kan man også risikere, at man intet får ud af sagen og hyringen af et inkassofirma, bortset fra at du selv skal betale samtlige sagsomkostninger. Dette sker, hvis det viser sig, at din kunde ikke ejer noget, som de kan betale dit inkassofirma med.

Inkasso som laver regnskab

Hvilke parter indgår i en inkassosag?

Der er generelt tre aktører i en inkassosag ført af et inkassobureau: Debitor, kreditor og et inkassofirma. Debitor er den kunde, som skylder virksomheden penge, kreditor er virksomheden som debitor skylder penge, og et inkassofirma overtager kontakten mellem kreditor og debitor, når debitor undlader at betale sine regninger fra kreditor.

Inkassofirmaer - hvordan forløber en sag?

Før man kan sende en sag til et inkassofirma, er der forskellige stadier der skal være gennemført. Det følgende illustrerer hvordan en inkassosag forløber, fra man første gang sender fakturaen til kunden, og til inkassofirmaer sættes på sagen:

Step 1: Step 2:
 • Først sender man en normal faktura til kunden.
 • Først efter dette forløb, overgives sagen til et inkassofirma.
 • Man sender rykkere til kunden. Der er ikke noget lovkrav omkring antallet, men typisk 2-3 rykkere, før man sender regningen til et inkassofirma
 • Forløbet af en inkassosag hos et inkassofirma kan opdeles i nedenstående følgende i tre stadier.
 • Man skal skriftligt advare om, at der vil komme inkasso/advokatomkostninger på, når sagen sendes videre til et inkassofirma.
 • Udenretlig inkasso, Indenretlig eller inkasso Tvangsinddrivelse

 

 

Inkasso2

Udenretlig inkasso udført af inkassofirmaer

Udenretlig inkasso er en betegnelse for den del af sagsbehandlingen, som foregår uden for domstolenes regi, og som blot foretages af inkassofirmaer. At inddrive gæld fra debitorer kan være en ressourcekrævende og tung proces, som mange firmaer er glade for at overdrage til inkassofirmaer. Der er desuden også mange regler der skal følges, når man skal hive penge ud af en dårlig betaler.

Ved at benytte et professionelt inkassofirma, kan man som virksomhed bevare fokus på kerneforretningen og på de mere loyale kunder, mens et inkassofirma tager sig af de dårlige betalere.

Ved den udenretlige inkasso sender inkassofirmaet et krav til debitoren. Betaler debitoren sit udestående inden fristens udløb, bliver sagen afsluttet hos inkassofirmaet. Betaler debitoren ikke det fulde beløb, fortsætter inkassofirmaet inddrivelsen ved at rykke kunden både skriftligt og telefonisk.

Inkassofirmaet afslutter som oftest den udenretlige inkasso, ved at der indgås en aftale med debitoren om betaling. Hvis ikke debitor og inkassofirmaet når til denne løsning, vil sagen overgå til indenretlig inkasso. Den udenretlige inkasso kan altså være en hel proces i sig selv, eller det kan være et trin på vejen til den indenretlige inkasso, hvor inkassofirmaer fører kunden for retten.

Bestil tilbud på inkasso Det tager kun 1 minut.

Indenretlig inkasso udført af inkassofirmaer

Har inkassofirmaet efter den udenretlige inkasso stadig ikke fået inddrevet pengene fra kunden, er det muligt for inkassofirmaer at forfølge sagen i retten. Indenretlig inkasso kan med hjælp fra et inkassofirma ske enten ved fogedretten (betalingspåkrav) eller de almindelige domstole (stævning). En indenretlig inkasso foregår altså gennem en eller anden form for retssag, og bliver en realitet, når kunden ad flere omgange har nægtet at betale hvad de skylder virksomheden og inkassofirmaet.

For sager med en hovedstol på mindre end 100.000 kr., foregår den indenretlige del af sagsbehandlingen ved fogedretten ved indgivelse af et betalingspåkrav. I sager med en hovedstol på mere end 100.000 kr. indgives en stævning ved de almindelige domstole.

Den indenretlige inkasso afsluttes ved, at der afsiges dom over debitor (stævning) eller, at der gives en påtegning (betalingspåkrav), hvorefter gælden er fastslået af domstolene. Dette fundament kan bruges til at tvangsinddrive gælden enten gennem ens inkassofirma eller gennem virksomheden selv.

Regnskab til inkassofirma

Tvangsinddrivelse ved hjælp af inkassofirmaer

Tvangsinddrivelse af gæld foregår i fogedretten i den kommune, hvor debitoren bor, og føres enten af et inkassofirma eller en advokat. Debitoren har pligt til at møde i fogedretten, og blive afhørt om sine økonomiske forhold under strafansvar. Er det ikke muligt for debitoren at betale gælden til virksomheden og inkassofirmaer, vil der blive foretaget udlæg i debitors ejendele.

I nogle tilfælde ejer debitoren ikke ejendele med økonomisk værdi, og debitoren kan derfor ikke betale gælden, hvorfor gælden må afskrives på grund af debitors insolvens. Her risikerer virksomheden og inkassofirmaet altså helt at tabe sagen, og virksomheden mister de penge, som debitoren egentlig skylder.

Fordele ved inkassofirmaer

Det kan være svært at opretholde en god kunderelation, samtidig med at man selv skal stå for at inddrive tilgodehavender fra kunderne. Ved at benytte sig af et professionelt inkassofirma, kan man frigøre tid og ressourcer til at passe virksomheden og hente nye opgaver hjem, i stedet for at bruge tiden på selv at agere inkassofirma for at inddrive gælden.

I kan som virksomhed med fordel vælge at bruge et inkassofirma, som kan føre sagen fra start til slut, og som blot sørger for at holde jer orienteret om sagens gang. På denne måde er I også sikre på, at alle regler og love omkring pengeopkrævning og inkasso bliver overholdt, og I risikerer ikke at tabe sagen på grund af dårlig forberedelse eller fejl begået i rykker- og inddrivelsesprocessen - ikke med en professionel inkassovirksomhed på sagen!

Et professionelt inkassofirma vil have mange års erfaring med inddrivelse af gæld for både store og små virksomheder og i mange forskellige brancher. Et godt inkassofirma vil desuden prioritere samarbejdet du har med dine kunder højt, hvorfor inkassofirmaet altid vil behandle kunden på en professionel, effektiv og imødekommende måde.

Ved at outsource al pengeindkrævning til et eksternt inkassofirma, slipper I for selv at have en inkassoafdeling. Det er de færreste virksomheder der er så store, at de kan klare at have deres egen inkassoafdeling, fordi det trods alt er de færreste kunder der undlader at betale deres regninger. Det vil derfor som oftest være nødvendigt at gøre brug af et eksternt inkassofirma, for at få pengene hevet hjem igen. For at gøre det endnu mere bekvæmmeligt kan du undersøge markedet for lokale inkassofirmaer, så kommunikationen mellem bliver så nem og hurtig som muligt. 

Det er aldrig for dyrt at benytte et inkassofirma

Rigtig mange firmaer undlader at sende deres betalingsproblemer videre til inkassofirmaer, ofte fordi de føler, at det skyldne beløb er for småt eller at inkassofirmaer er for dyre. Dette er dog en farlig og dyr strategi, der mere eller mindre belønner de dårlige betalere - og tænk nu hvis rygtet spredes, at I lader dårlige betalere slippe fra jer og jeres inkassofirma!

De fleste inkassofirmaer tager sig gerne af både små og store inkassosager, ligesom de også gerne behandler gamle og nye sager. Et inkassofirma kan endda tage sig af en besværlig kunde, som du forlængst har afskrevet. Der er altså ingen undskyldning for at pleje sine dårlige betalere, hvis du har kontakt til et inkassofirma.

Hvor kan inkassofirmaer bruges?

Man kan benytte et inkassofirmas ydelser over hele Danmark, da der findes mange forskellige inkassofirmaer og de ofte dækker en stor del af landet. Megen af den service som inkassofirmaer leverer, foregår derudover over telefon og e-mails, så det er lige meget hvor din virksomhed og din kunde er lokaliseret - Dit inkassofirma kan finde jer alligevel. Det betyder derfor intet, hvorvidt I er beliggende i København, Århus, Odense, Aalborg eller et helt femte sted - debitorer kan ikke gemme sig for et inkassofirma.

Bestil tilbud på inkasso Det tager kun 1 minut.

Kreditkort

Rykkere gennem inkassofirma

Det er ofte muligt at udnytte sit inkassofirma på flere måder, og de fleste inkassofirmaer tilbyder også at stå for dine rykkere ved en såkaldt rykkerservice. Ved at overlade dine rykkere i hænderne på et kyndigt inkassofirma, slipper du for at få beskidte hænder, og kan koncentrere dig om at optimere din virksomhed.

Ved at lade en inkassovirksomhed stå for rykkerne, får du som regel også ofte en højere betalingsrate, end hvis din virksomhed selv stod for indkrævningerne. Der er jo en grund til at inkassofirmaer findes, og det giver kun alt for god mening at udnytte deres potentiale og opnå den fulde hjælp til inkasso.

Med dit inkassofirmas rykkerservice får du en effektiv og konsekvent rykkerservice, som ikke går på kompromis, før dine penge er hentet hjem igen. Inkassofirmaer får nemlig først succes, hvis du får succes! Det er en fordel at overlade denne del af indkrævningen til et inkassofirma, fordi der er så mange regler for inkasso og omkring rykkere og indkrævninger. Hvis man som virksomhed griber dette forkert an, risikerer man at miste mange penge - Penge som et inkassofirma ville kunne have sikret dig. For de specifikke lovbestemmelser på området henvises du til Retsinformation.dk.

Tidsregistrering af brugt inkasso tid

Hvilke metoder bruger inkassofirmaer?

Et inkassofirma har visse metoder, som de kan gøre brug af, for at indkræve dig dine penge:

 • Dit inkassofirma kan gøre brug af skriftlige henvendelser
 • Dit inkassofirma kan gøre brug af telefoniske henvendelser
 • Dit inkassofirma kan registrere debitoren i RKI, KOB og Debitor Registret
 • Dit inkassofirma kan kreditvurdere debitoren
 • Dit inkassofirma kan eftersøge debitoren i diverse offentlige registre
 • Dit inkassofirma kan tage på besøg på debitorens adresse
 • Dit inkassofirma kan administrere betalingsaftaler
 • Dit inkassofirma kan anmelde konkursboer og lignende

Ønsker du mere information om inkasso processen eller lignende skyldnerforhold kan du finde mere information på hjemmesiden for Danmarks Domstole.

Bestil tilbud på inkasso Det tager kun 1 minut.

Priser på inkassoservice

Hvad det koster at benytte sig af et inkassofirma vil variere fra sag til sag, samt alt efter hvilket inkasso firma man vælger. Nogen inkassofirmaer tager kompensation fra inkassosag til inkassosag, mens andre inkassofirmaer benytter sig af en abonnementsordning.

Har du behov for at benytte dig af et inkassofirma, så kan vi her på Ekspertvalg.dk hjælpe dig med at finde præcis det inkassofirma, som kan levere den service, som I har behov for. I kan udfylde formularen her på siden, hvorefter I vil blive sat i forbindelse med flere forskellige inkassofirmaer, som kan give deres bud på hvordan jeres sag(er) skal behandles, og hvad det vil koste.