Kundeservice

38 41 03 00

Mandag-torsdag kl. 8.30-18.00
Fredag kl. 8.30-15.00

Erhverv

Her kan du læse om fire forskellige kategorier inden for erhverv

Erhverv

Info om Erhverv

I Danmark er der mange forskellige regler inden for erhvervsområdet, hvilke man som virksomhedsejer, lønmodtager, freelancer eller iværksætter, skal være opmærksom på. Man vil i denne erhvervssektion kunne læse om forskellige forhold, som er rettet mod følgende kategorier: Virksomhedsejere, lønmodtagere, freelancere og iværksættere.

Siden er delt op i disse fire kategorier, da dette bedst faciliterer et bredt udvalg af arbejdsmarkedet i Danmark. Derudover mener vi, at det er relevant, at man kender til de forskellige forhold, der knytter sig til arbejdsmarkedet og erhvervslivet i Danmark. Vi vil herunder kort beskrive, hvad man kan finde af information på undersiderne i denne erhvervssektion.

Virksomhedsejer

Dette afsnit vil primært fokusere på relevant information, som henvender sig til allerede etablerede virksomheder og nærmere virksomhedsejeren.

Man kan i denne kategori læse nærmere om, hvordan det er at have ansatte i virksomheden, samt hvilke regler og forhold, der knytter sig til en ansat. Derudover kan man læse om selve rekrutteringen af ansatte, og hvilke udfordringer der kan opstå i forbindelse med dette. Hertil kan man også læse om de muligheder, der er for et samarbejde med et rekrutteringsbureau i forhold til rekruttering af ansatte.

I virksomhedsejer-kategorien kan man også læse om virksomhedens IT-infrastruktur og hvordan de fysiske rammer påvirker virksomheden. Ved infrastruktur menes der den software, som virksomheden bruger, hvorimod de fysiske rammer dækker over lokaler og fysiske genstande i virksomheden.

I forlængelse af IT-infrastrukturen, kan man læse om det at have en hjemmeside og en dertilhørende online strategi. Derudover kan man læse om de regler, der i forhold til bogføring og regnskaber, hvilket hænger sammen medl virksomhedens IT-infrastruktur og bogføringsprogrammer m.m.

Lønmodtager

Dette afsnit er rettet mod den ansatte i virksomheden. Her kan den ansatte få information omkring regler, rettigheder, fagforeninger og meget mere. Centralt for denne side er, at den indeholder information, som har indflydelse på den ansattes hverdag. Derudover kan man også læse om hvilke muligheder, man har i forbindelse med arbejdsløshed og kompetenceudvikling.

Som underside til denne sektion kan man læse om de rettigheder og forpligtelser, man har som ansat i en virksomhed. Det unikke ved denne side er, at det ikke kun er rettighederne, men også de forpligtelser man har som ansat, som præsenteres her.

Fagforeninger, overenskomster og arbejdsgiverforeninger er noget, som også bliver præsenteret og beskrevet på en af undersiderne til denne kategori. Dette giver den ansatte indblik i vigtigheden af at have en fagforening, og beskriver, hvilken påvirkning dette har på den ansatte i forhold til overenskomster. Derudover er der også information og vejledning omkring det at blive arbejdsløs, og hvordan kompetenceudvikling kan være med til at få en tilbage på arbejdsmarkedet.

Freelancer

Behovet for freelancere er stigende, og der er en generelt tendens, som taler for flere freelancere i Danmark. Af denne årsag har vi udarbejdet to guides, som dels omhandler brugen af freelancere i virksomheder, og dels dét at være freelancer i Danmark. I disse guides finder man udkast til freelance-kontrakter og meget mere.

På denne side kan man derfor både læse om det at være freelancer, men også det at bruge freelancere i en virksomhed. Siderne om freelancere, er bygget op som specifikke guides inden for de to områder, hvilket betyder, at der er forskellig information i dem. De to guides skal være med til at gøre det nemmere, at holde styr på de regler og råd, der findes omkring det at bruge eller at være freelancer.

Iværksætter

Danmark har mange iværksættere, og informationen omkring det at være iværksætter, er meget forskellig. Denne kategori vil derfor forsøge at give konkret information om specifikke områder, som knytter sig til det at være iværksætter.

Under denne kategori kan man læse om registrering af virksomhed, regler og formaliteter. Derudover kan man læse om de selskabsformer der findes i Danmark, som henvender sig til iværksættere. Denne information skal sikre, at det er så simpelt som muligt, at finde den relevante information om disse emner.

Under iværksætter-kategorien kan man yderligere læse om den gode idé, som er starten på iværksætter-eventyret. I forlængelse af dette, kan man læse om at få finansieret selve ideen, og hvordan man starter en restaurant, café eller webshop. Under iværksætter-sektionen kan man læse om de forskellige regler og forhold, som man skal tage hensyn til, hvis man er iværksætter i udlandet eller vil eksportere til udlandet.