Kundeservice: 38 41 03 00
Mandag - torsdag kl. 09:00 - 20:00
Fredag kl. 09:00 - 16:00
1.
Hvordan ruster du din virksomhed til at hyre en freelancer?

En freelancer arbejder for virksomheder, men er ikke ansat. En freelancer kan eksempelvis arbejde som journalist, der bliver betalt af en avis for en enkelt artikel. Det kan også være en webdesigner der laver en hjemmeside for en kunde. En freelancer er en person der arbejder på et tidsbestemt projekt. De arbejder ofte hjemmefra eller på et kontorfællesskab, som de deler med andre freelancere.

Det er kunden, der bestemmer hvor omfattende opgaven er og hvor meget der skal laves. Dog er det freelanceren selv der bestemmer arbejdsgangen. Hvilket giver freelanceren mulighed for at have flere kunder på samme tid, så længe alle deadlines bliver overholdt.

Vilkårene for freelancearbejde bliver sædvanligvis forhandlet inden projektets start. Forhandlingerne omhandler formelle ting såsom betaling og deadline. For kunden vil dette sikre, at arbejdet bliver lavet til tiden, grundet at der ikke er mulighed for direkte kontrol af freelancere, imens arbejdet står på, da freelanceren er en ekstern arbejdskraft.

“For at ruste min virksomhed, sætter jeg mig ind i branchen, samt undersøger hvilket prisniveau der er på markedet. Jeg undersøger samtidig hvilke profiler der er, dette gør jeg ved at google dem. Det sker at vi får henvendelser fra folk der gerne vil være freelancere for os og ellers undersøger vi selv hvilke freelancere der er. Dette gør vi via communities på nettet. ”

Thomas Bjerkan,
Co-founder af LingoBob
Thomas1
2.
Hvad er definitionen på en freelancer?

Ved en freelance-ansættelse er der tale om en midlertidig ansættelse hos en virksomhed. En freelancer er således en selvstændig erhvervsdrivende, der varetager opgaver for virksomheden. Arbejdsopgaverne kan eksempelvis dække over: Journalistik, design, programmering eller anden slags konsulentarbejde.

Ansættelsen kan vare få dage eller strække sig over en periode på flere år afhængig af arbejdsopgavernes omfang. Virksomheden kan vælge at betale freelanceren på projektbasis, pr. arbejdstime eller ud fra anden aftale med virksomheden. Ved ansættelsen skrives der på forhånd en kontrakt, som definerer samarbejdet mellem de to parter.

Hos nogle virksomheder arbejder freelanceren som en tilknyttet kontaktperson, som udfører arbejdsopgaver, når der måtte være brug for det. Det skal dog understreges, at en freelancer er en “uafhængig kontrahent” og kan derfor ikke kan anses som værende ansat i virksomheden.

3.
Selvstændig eller lønmodtager

Virksomheder kan vælge at ansætte en freelancer som enten er lønmodtager eller selvstændig.

Freelancer som lønmodtager

Er freelanceren ansat som lønmodtager, vil vedkommende have en fast, kontinuerlig aftale med virksomheden og kan således ikke arbejde for konkurrenter mm. Ved denne ansættelsestype vil virksomheden have det fulde ansvar for at betale pension, feriepenge og løn under sygdom.

Freelancer som selvstændig

Hyrer virksomheden en selvstændig freelancer, skal der kun betales for selve opgaven og tiden der bliver brugt på den. Timeprisen på en selvstændig freelancer er som regel højere end fx en fastansat, men til gengæld skal virksomheden ikke betale pension, ferie og løn under sygdom mm.

Der er bestemte kriterier for, hvornår man betegner en freelancer som lønmodtager, og hvornår der er tale om en fastansat medarbejder. Disse kriterier omhandler skatteretlige samt ansættelsesforhold. Flere informationer findes her.

4.
Fordele og ulemper ved ansættelse af freelancer

Der er både fordele og ulemper forbundet ved ansættelse af en freelancer. Herunder opridses de primære fordele og ulemper: 

Fordele:

Brugen af freelancere giver færre bindinger af økonomisk og administrativ art i forhold til traditionelle ansættelsesforhold. Det kan i mange tilfælde være effektivt at anvende freelancere til arbejde, da freelancere ofte er fleksible med hensyn til arbejdstider. Såfremt arbejdsopgaven er klart formuleret, kan der sættes en fast pris og tid på den.

Freelancere er afhængige af at holde sig opdateret på den nyeste viden for at være attraktive. Således kan virksomheder ansætte de freelancere, som ligger inde med den nyeste viden. Da freelancere kan tilknyttes virksomheden, når der er behov for det, kan den bedste specialist ansættes fra opgave til opgave. Endvidere kan freelancere ofte se virksomheden fra en objektiv vinkel og kan komme med friske inputs og idéer, som kan gavne virksomheden.

Blockimg _4-1

Ulemper:

Virksomheden har ikke på samme måde kontrol over det udførte arbejde eller hvordan og hvornår freelanceren udfører sit arbejde. I visse tilfælde kan der ske misforståelser i forventningsafstemningen, hvorfor virksomheden kan risikere, at freelanceren leverer et ikke tilfredsstillende produkt. Kommunikationen kan således være en flaskehals, som sætter begrænsninger på en freelance-ansættelse. Derfor er det vigtigt, at kontrakten er grundigt udarbejdet.

Kulturforskelle kan også have indflydelse på samarbejdet mellem freelanceren og virksomheden. Hvis freelanceren ikke kender virksomhedens værdier, føler vedkommende ikke noget tilhørsforhold og har således ingen loyalitet overfor virksomheden. Dette kan have en indflydelse på det udførte arbejde.

Yderligere kan freelanceren vælge at stoppe fra dag til dag og virksomheden mister derfor en værdifuld ressource. Således er virksomheden afhængig af, inden for kort tid, at finde en ny profil, der kan levere arbejdet i samme kvalitet. Virksomheden kan komme i problemer, hvis der ikke er kvalificerede freelancere til rådighed på det givne tidspunkt. Det kan altså være ressource- og tidskrævende for en virksomhed benytte sig af freelance-arbejde.

 

“De værste oplevelser er når freelancerne ikke gør arbejdet færdig og at man ikke kan få fat i dem til deadline - det sker ikke ofte, men vi oplever total svigt.  For at sikre os mod dette har vi en buffer, hvor vi sætter en tidligere deadline for vores freelancere end deadlinen vi har til vores kunder. Ved større opgaver har vi en længere buffer end ved mindre opgaver. På den måde har vi mulighed for at finde en anden freelancer, hvis det skulle ske at freelanceren ikke kan levere til tiden eller at vi oplever total svigt. ”

Thomas Bjerkan,
Co-founder af LingoBob
Thomas2
5.
Hvilken relation skal man som virksomhed have til sin freelancer?

Når man som virksomhed hyrer en freelancer, skal man være opmærksom på at det er en freelancer som er ekspert indenfor et bestemt fagligt område, som man ønsker at få hjælp til. Alt efter hvilken aftale man har indgået, kan det være forskelligt om man ønsker at freelanceren skal sidde i virksomheden og udføre opgaven eller et andet sted. Ved at freelanceren sidder i virksomheden, vil de have nemmere ved at mærke virksomhedens værdier og sætte sig ind i deres sted, på den måde kan de have lettere ved at udføre en opgave for virksomheden. Alt efter hvilken opgave man har med at gøre, samt hvilke muligheder virksomheden har, er det vigtigt at virksomheden finder ud af hvilket forhold der vil være passende at have til freelanceren, så man vil få det bedste resultat i sidste ende. 

Kulturforskelle

Hyrer man en freelancer fra udlandet til at udføre en opgave for sin virksomhed, er der ofte nogle aspekter man skal være opmærksom på. I hvert land er der en anderledes kultur og der kan derfor hurtig være en forskellig opfattelse af hvordan en opgave skal udføres, samt hvad et godt resultat er. Herudover kan der også komme sprogbarriere i vejen. Derfor er det vigtigt at man sørger for at få præciseret alle detaljer i opgaven, samt sætte freelanceren ind i virksomhedens “tankegang” for at forhindre eventuelle misforståelser. Her skal man også være opmærksom på at der er forskel på freelancere fra USA, fra Asien og bare inden for Europa.

5. Hvilken relation skal man som virksomhed have til sin freelancer?
6.
Her kan virksomheder finde freelancere

Freelancere kan findes via jobportaler, freelance-communities, fora eller via virksomhedens eget netværk. Afhængigt af hvilken profil virksomheden ønsker, vil de forskellige medier være mere eller mindre relevante at søge i.

Brug fora til at finde den rette profil

For mange virksomheder er brugen af diverse fora den bedste måde at komme i kontakt med freelancere på. Her kan virksomheder oprette oplæg og beskrive opgaven eller de opgaver, som kræver en freelancer, og derefter kan freelancere byde ind med en ansøgning. Virksomheden kan fx bruge disse fora:

 • amino.dk
 • talkfreelance.com
 • freelanceforums.org

Find din kommende freelancer gennem communities

På freelance-communities kan virksomheder også oprette jobopslag med henblik på at finde den rette freelance-profil. Freelance-communities er fyldte med freelancere, som står på spring for at løse virksomhedernes arbejdsopgaver. Der findes fx disse communities:

 • find-freelancer.dk
 • elance.com
 • freelancer.com

Søg i de danske jobportaler

Jobportaler bliver også brugt i nogen grad til at søge freelance-arbejde. Typisk vil virksomheder bruge jobportalerne til mere specifikke jobopslag, hvor freelance-communities eller fora ikke gør sig gældende. Jobportaler bliver dog ikke brugt i samme omfang til søgning efter freelancere.

 • jobindex.dk
 • it-jobbank.dk
 • jobzonen.dk

Brug netværket til at finde profilen

Virksomheder kan bruge sit netværk til at rekruttere nye medarbejdere. Det gælder selvfølgelig også freelancere. Ved at bruge netværket, kan virksomheden nemmere hente informationer omkring den eller de freelancere, som der ønskes ansat. Det minimerer usikkerhed omkring freelancerens kvalifikationer.

 • facebook.com
 • LinkedIn.com

“Jeg finder freelancere via communities og fora som translationdirectory.net og aprose.pt. Jeg bruger primært udenlandske sider, da jeg oftest bruger udenlandske freelancere til mine opgaver. Jeg bruger primært hjemmesider som er specialiseret indenfor den branche jeg leder efter. ”

Thomas Bjerkan,
Co-founder af LingoBob
Thomas3
7.
Hvordan finder du den rigtige freelancer?

Det kan være en stor udfordring at finde en freelancer med de ønskede kompetencer og det kan derfor kræve mange ressourcer at finde frem til den helt rigtige profil. Ofte ved virksomheder ikke, hvor man finder freelancere, og af og til ved den pågældende virksomhed ikke engang, hvilken profil og hvilke kompetencer, der skal til for at løse den ønskede arbejdsopgave.

Det hele starter med det rigtige opslag

Hvis man som virksomhed vil finde den helt rigtige freelancer til jobbet, må man starte med at skrive et godt jobopslag. Jobopslaget skal indeholde en grundig beskrivelse af arbejdsopgaverne og de kvalifikationer, som virksomheden indeholder. Et kvalificeret jobopslag giver kvalificerede ansøgerere.

7. Hvordan finder du den rigtige freelancer?
8.
Hvordan ved jeg, at freelanceren er kvalificeret?

Kvaliteten af det arbejde, der udføres, afhænger naturligvis af den ansatte freelancers kvalifikationer. Det er derfor afgørende, at virksomheden kan indhente tilstrækkelig information omkring freelanceren inden en eventuel ansættelse. Herunder introduceres nogle af de måder, hvorpå virksomheder kan undersøge en freelancers kvalifikationer.

Tidligere bedømmelser

På online freelance-communities er det muligt for virksomheder at se, hvordan freelancernes tidligere arbejde er blevet bedømt. Således kan virksomheden få et indtryk af freelancernes kunnen og har senere mulighed for selv at bedømme freelancernes arbejde, så andre kan se det. Det kan også være relevant at kontakte de virksomheder, som freelanceren tidligere har samarbejdet med for at få indsigt i vedkommendes kvalifikationer.

Baggrund og CV

Virksomheden har yderligere adgang til freelancerens profil, som gør det muligt at få indsigt i vedkommendes baggrund og CV. Således kan virksomheden danne sig et overordnet indtryk af freelancerens person samt kvalifikationer.

En ansøgning fortæller meget

En motiveret ansøgning, der er velformuleret og interessant at læse, kan sige meget om ansøgerens personlighed, engagement og sans for detalje - eller mangel på samme. Brug derfor god tid på at læse ansøgninger igennem - husk både at kigge på indhold og korrektur.

Jobsamtale

Afhængigt af arbejdsopgavernes omfang og vigtighed kan det være nødvendigt med en jobsamtale, hvor ansøgerens færdigheder samt personlighed bliver testet og evalueret. I mange tilfælde kan en jobsamtale være meget værdifuld for virksomheden, da den giver et helt andet indtryk af ansøgeren.

Prøveopgave

Hvis virksomheden fortsat er i tvivl om den pågældende freelancers kvalifikationer, kan det for virksomheden være en god idé at teste freelanceren med en prøveopgave. Denne opgave skal naturligvis være med til at afspejle freelancerens kunnen inden for det pågældende arbejdsområde.

Undgå “scammers”

Der findes mange “scammers” på internettet, som med falske CV’er forsøger at narre virksomheder til en ansættelse. Oversættelsesbranchen er særligt udsat. Det kan være svært for virksomheder at skelne mellem falske og rigtige freelancere. For at undgå at blive narret, kan virksomheden tjekke ansøgerens identitet fx ved at:

 • Søge efter navn og e-mail på Google
 • Søge efter navn på LinkedIn og proz.com
 • For oversættere: translator-scammers.com og translationdirectory.com

 

“Jeg bruger Freelancer.com, hvori man opretter milestones. Du betaler altså først pengene til freelancerne når de har nået denne milestone, og du er tilfreds med det arbejde de har udført.”

Jacob Olesen
Jacob1
9.
Så populært er det at hyre freelancere

Det bliver i stigende grad mere populært at ansætte freelancere. Især i USA er det populært at være freelancer. Antallet af amerikanere der udfører freelance arbejde er nu oppe på 53 millioner, hvilket svarer til 34 procent af den totale arbejdsstyrke. Endvidere skønner man, at 40% af befolkningen i 2020 vil være freelancere, hvilket svarer til 60 millioner af arbejdsstyrken.

Det gamle ansættelsesforhold er langsomt ved at blive uddateret. Der er i dag behov for mere fleksibilitet og frihed, hvilket i højere grad er blevet muligt på grund af den fremskredne teknologi, viser en undersøgelse, som er foretaget i USA. Undersøgelsen viser desuden tydelige tegn på, at der vil ske en markant stigning i mængden af freelancearbejdet.

9. Så populært er det at hyre freelancere
10.
Kontrakt og betaling for selvstændige freelancere

Når virksomheden har indgået aftale med en freelancer, er det vigtigt at lave en konsulentkontrakt på det aftalte samarbejde. Dette sikrer både virksomheden og freelanceren mod misforståelser og uklarheder. Kontrakten kan være udformet forskelligt alt efter opgavens eller projektets art. I kontrakten beskrives alle situationer i detaljer. Således ved begge parter, hvad aftalen går ud på. Det er vigtigt, at kontrakten er formuleret og underskrevet af begge parter inden samarbejdet påbegyndes. En kontrakt kan udformes forskelligt men vil overordnet bestå af disse punkter: 

 • Oplysninger om involverede parter i samarbejdet
 • Grundig formulering af arbejdsopgavernes indhold og omfang
 • Kontraktens længde (deadline)
 • Sted hvor arbejdsopgaven udføres
 • Aflønning af freelanceren / Pris på det udførte arbejde
 • Andre udgifter forbundet med arbejdsopgaven (kørsel, telefon, materialer m.m.)
 • Oplysninger om skat og moms
 • Ophavsrettigheder på det produkt, der leveres
 • Ansvar ved overtrædelse af kontrakt eller misligholdelse af forpligtelser
 • Regler ifm. kontraktforholdet (opsigelse, forlængelse m.m.)

Blockimg _8

Hent her et eksempel på kontrakten

Betaling til freelancere

Som nævnt er det vigtigt at man som virksomhed laver en kontrakt med sin freelancer, heri skal der også indgå hvordan betalingen vil foregå mellem freelancer og virksomhed. Der kan være stor forskel på hvordan betalingen vil foregå alt efter branche, opgave, samt de enkelte personer. Her nævner vi nogle eksempler på hvordan en betaling kan se ud. 

 • Freelanceren kræver at få 50% af beløbet i begyndelsen og de sidste 50% når arbejdet er udført og godkendt
 • Freelanceren kræver først betaling for opgaven efter at have udført og fået godkendt arbejdet.
 • Freelanceren kræver at blive betalt før der bliver gået i gang med opgaven.

 

Prisen for opgaven variere selvfølgelig meget alt efter hvad den handler om. Nogle freelancere har en fast pris på deres ydelser, hvor andre finder en pris i samarbejde med virksomheden. Man skal regne med at en freelancer har en højere timepris end, hvad en fast medarbejder har, til gengæld skal virksomheden ikke indbetale til pension, feriepenge mm.

Som virksomhed kan man trække moms fra de udgifter man har haft til freelanceren.

 

“Der hvor jeg henter mine freelancers udbyder man en opgave, fortæller lidt om den, samt hvad man gerne vil have ud af det. Sætter en maks pris. Eks. 200-600 $. Så byder de ind med hvad de kan gøre for dig, samtidige kan du se i deres portefølje omkring tidligere projekter de har udført.”

Jacob Olesen
Jacob2