Mødebooking

Sammenlign pris og kvalitet på mødebooking - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale & anbefalinger
1
2
3
Få op til 4 tilbud her Telemarketing - Få op til 4 gratis tilbud fra førende leverandører
Det tager under et minut!

Hvilken service ønskes?

Det tager under et minut!

Info om mødebooking

Hvis din virksomhed har et produkt eller en service, som er for indviklet til at sælge via telefonsalg, kan det være en fordel at gøre brug af ekstern mødebooking. Det kan også være, at der simpelthen ikke er ressourcer nok i virksomheden, til at det kan klares internt, fordi det er dyrt og tidskrævende at lokalisere potentielle kunder. Her kan mødebooking være en oplagt løsning, især hvis jeres virksomhed allerede gør brug af et ekstern telemarketingbureau, som tilbyder mødebooking.

Før man benytter sig af en mødebooker, er det essentielt, at man kender til selve planlægningen og tilrettelæggelsen af mødebooking. Dette skyldes, at en stor sum penge går til netop denne del, da dette sikrer, at møderne er af høj kvalitet. Den normale proces består af dataindsamling og segmentering af kunder, tilrettelæggelse af målrettet salgsmateriale samt rapportering og evaluering. En mødebooker koster derfor ofte minimum 10.000 kr. i bare tilrettelæggelse og derudover kommer prisen pr. etableret møde eller phoner.

Hvad er mødebooking?

Mødebooking er, når en person ringer og booker møder for en virksomhed med henblik på senere salg. Herefter tager en sælger fra virksomheden ud til det aftalte møde, for netop at sælge virksomhedens produkt eller service. Mødebooking bliver i dag ofte outsourcet til telemarketingfirmaer, og ofte har disse firmaer decideret speciale i mødebooking.

Den person der står for jeres mødebooking, står for at skabe kontakt med potentielle kunder, og fange deres opmærksomhed. Samtalen i forbindelse med en mødebooking vil som regel være den første kontakt mellem en leverandør af et produkt eller en service, og en potentiel kunde. Som i mange andre situationer er førstehåndsindtrykket ved mødebooking afgørende for den videre dialog med kunden. Det er derfor utrolig vigtigt, at der bliver udført et kompetent og professionelt arbejde, når jeres mødebooker udfører en mødebooking. I skal også huske på, at når et eksternt firma udfører mødebooking for jer, er de jeres ansigt udadtil mod kunden. Det er altså utrolig vigtigt, at I stoler på og har et godt forhold til jeres mødebooker, og at I er helt på det rene med, hvad de egentlig gør og siger, når de foretager en mødebooking.

Mødebookerer i en telemarketing virksomhed

Mødebooking er en humanistisk arbejdsform

Mødebooking og alle andre former for opsøgende arbejde handler både om den menneskelige og den forretningsmæssige kontakt, og det er vigtigt, at en mødebooker kan skabe en god kemi. For at kunne udføre mødebooking, skal man være et menneske med interesse for andre mennesker, og man skal kunne høre på andre mennesker, hvordan de har det og hvor de gerne vil hen. Der er ingen kunder der vil arrangere en mødebooking med en person, hvis det lyder som om vedkommende læser op af et manuskript, for at få en mødebooking i hus. Det er vigtigt, at man ved mødebooking er nærværende og forstående, og i det hele taget virker menneskelig.

Med mødebooking skal man også huske, at det er kvaliteten der tæller, og ikke kvantiteten. Det kan godt være, at jeres mødebooker ringer ud til 10 mennesker i timen, men hvis de alle takker nej til en mødebooking, nytter det jo intet. Det er vigtigt, at mødebookeren i stedet ringer til de rigtige folk på det rigtige tidspunkt, i stedet for at ringe til alle hele tiden. Jo mere planlægning man har lagt for dagen før selve ens mødebooking, jo sikrere er det, at man får sin mødebooking i hus.

Samarbejde med ekstern mødebooking

Telefon som mødebookere brugerDer er flere ting, I som virksomhed skal tænke på, når I beslutter jer for at samarbejde med en ekstern mødebookingagent. Blandt andet skal I overveje, hvad et samarbejde med en konsulent vil betyde for jer og jeres arbejdsdag, og hvordan I skal inkorporere denne i jeres styrke. Der er i det hele taget nogle ting, der skal afklares først, før jeres mødebooking kan påbegyndes:

 • Først skal I som virksomhed og konsulenten lære hinanden at kende
 • Herefter skal konsulenten gøres fortrolig med jeres virksomhed og jeres kultur, så det virker som om konsulenten er en del af jeres virksomhed, når denne udfører mødebooking
 • Konsulenten skal gøres fortrolig med jeres produkt eller ydelse

Fordele og ulemper ved outsourcing af mødebooking

En virksomhed kan godt vælge at have en mødebookingagent ansat internt i virksomheden, men mange vælger i dag at outsource mødebooking til et eksternt telemarketingfirma - især hvis de allerede gør brug af andre af bureauets services. Udover mødebooking kan dette for eksempel indbefatte outbound og/eller inbound telemarketing, hjælp til direct mail-kampagner eller generel opfølgning på forskellige kampagner.

At outsource virksomhedens mødebooking er både forbundet med en række fordele og ulemper, som man selvfølgelig skal have in mente, når man overvejer ekstern mødebooking:

Fordele ved outsourcing af mødebooking:

 • Virksomheden sparer på de faste omkostninger til løn, feriepenge og sociale bidrag til de medarbejdere, der udfører mødebooking
 • Virksomheden slipper for oplæring og ledelse af de ansatte, der foretager mødebooking
 • Virksomheden kan skrue op og ned for niveauet af mødebooking og lave kampagner ud fra deres behov
 • Virksomheden har mulighed for at betale en fast pris pr. møde eller pr. time alt efter deres ønsker til mødebooking
 • Virksomheden får friske folk og friske øjne på virksomheden og dennes mødebookings- og kundeemner
 • Virksomheden slipper for selv at skulle ringe ud og foretage en mødebookning
 • Virksomheden behøver ikke tænke på at stille arbejdspladser og telefoner til rådighed for dem der udfører mødebooking, da de sidder hos telemarketingbureauet

Ulemper ved outsourcing af mødebooking:

 • Man skal typisk betale en lidt højere pris pr. time ved outsourcing af mødebooking, end ved in-house mødebooking
 • De eksterne mødebookere kan i opstarten have mangel på viden om jeres forretningsområde, og skal derfor oplæres hos jer
 • Det stiller krav til godt samarbejde mellem virksomhedens ansatte og de eksterne mødebookingagenter
 • I ved ikke altid helt præcist hvordan I står i forhold til mødebooking og hvordan jeres mødebooking reelt set arrangeres

Når man outsourcer mødebooking, gælder det om at finde mødebookingbureauer med modne, motiverede mødebookere, der også har stor kendskab til marketing og er vant til det sprogbrug og den kultur, som eksisterer i den pågældende branche.

IPtelefon

Hvad skal virksomheden være opmærksom på ved outsourcing af mødebooking?

Det er afgørende for et godt samarbejde, at virksomheden og mødebookingbureauet har de samme forventninger til samarbejdet. Som virksomhed skal I sørge for, at firmaet der skal foretage mødebooking for jer, er så godt forberedt som muligt. Desuden er det vigtigt at få opsat nogle kriterier, som skal være gældende for, hvornår mødebookingagenten skal booke mødet. Det vil være med til at sikre, at en mødebooking er af høj kvalitet, hvilket er essentielt, da det koster virksomheden ressourcer at besøge de potentielle kunder, som der er arrangeret møder med.

Inden man går i gang med et mødebookingsprojekt, er det vigtigt i fællesskab med mødebookingbureauet, at få tilrettelagt:

 • Hvordan skal din virksomheds budskab kommunikeres og hvordan er virksomhedens kultur?
  Dette vil sikre, at mødebookeren kan fremstå som en del af virksomheden, når denne snakker med kunden og forestår mødebookingen
 • Hvilken værdi skaber jeres virksomhed for kunderne?
 • Hvordan kommer mødebookingagenten i kontakt med jeres målgruppe?
 • Hvad er succeskriterierne for jeres mødebooking?

Generelt vil et tæt samarbejde mellem virksomhed og mødebookingbureau være fordelagtigt, da en kampagne som regel vil kræve, at man følger op, hjælper og tilpasser, for at få mest muligt ud af et mødebookingbureau. Det er altså vigtigt hele tiden at holde kontakt med dem, der forestår ens mødebooking, så virksomheden hele tiden ved, hvor langt i forløbet I er, og hvordan I står i forhold til kunderne.

Desuden kan det være vigtigt at overveje, om den person der skal ringe virksomhederne op omkring mødebooking, skal "matche" virksomhedens produkt eller service. Tænk derfor over, om det er en ung, frisk sælger eller en erfaren, rolig mødebookingagent, der bedst appellerer til jeres målgruppe. Hvis I sælger festløsninger eller musik, vil det være en god idé med en ung mødebookingagent, der kender noget til miljøet selv. Hvis I derimod sælger begravelsesarrangementer eller undervisningskurser, vil det være en fordel med en ældre, mere moden person, som står for jeres mødebooking. Jeres mødebookingagent må altså gerne matche jeres kunder, så de er på bølgelængde under mødebookingen.

Før man investerer i mødebooking, er det vigtigt at overveje, om virksomheden har kompetencer og tid til at holde gode møder. I forbindelse med en investering i mødebooking, kan der pludselig opstå den situation, at man skal afholde flere møder, end virksomheden har ressourcer til. At have et mødebookingbureau ansat, kan pludselig give den modsatte effekt, end hvad hensigten var, da der bliver foretaget flere mødebookinger, end hvad virksomheden har tid til. Dette kan medføre, at virksomheden bliver nødt til at aflyse eller udskyde møder, hvilket kan være skadeligt for de relationer, som man oprindeligt ønskede at opbygge via sin mødebooking. Det kan også være, at virksomheden ikke har mulighed for at afsætte så meget tid til den enkelte mødebooking, som de egentlig gerne ville og som kunden forventer af en mødebooking. Hvis kunden føler, at mødet er forhastet og at de er blevet gelejdet ud igen efter kort tid, kan det skabe et uopretteligt dårligt indtryk i kundens hoved. Det er derfor meget vigtigt, at man før mødebookingen finder sted, ved, hvor meget tid man overordnet har til at afholde møder med kunder.

Telemarketing telefon brugt til mødebooking

Hvad kan ekstern mødebooking tilbyde vores virksomhed?

Når I samarbejder med en mødebookingagent, er det vigtigt, at I hele tiden ved, hvor den anden står og hvordan samarbejdet skrider frem. Derfor skal du også stille nogle krav til din mødebooking, som du løbende skal følge op på og forventningsafstemme. Nogle af de ting du bør kunne forvente af din eksterne mødebooking agent er:

 • Professionel og fleksibel håndtering af hele processen omkring mødebooking
 • Loyal og professionel repræsentation af din virksomhed og jeres ydelser
 • Løbende optimering og justering af samarbejdet
 • Levering af det aftalte antal møder eller salg
 • Opfølgning til aftalt tid og af høj kvalitet
 • Korrekt og overskuelig tilbagerapportering omkring jeres mødebooking

Mødebooking pris?

Ligegyldigt om man benytter sig af en intern mødebookingagent, eller vælger at ansætte et mødebookingbureau, vil der være en række valgmuligheder for aftalens betingelser, som man skal huske at overveje:

 • Skal I betale jeres mødebooker en fast løn?
 • Skal I betale jeres mødebookier timeløn?
 • Skal I betale en pris pr. bearbejdet emne?
 • Skal I betale en pris pr. booket møde?
 • Skal I betale en pris pr. salg?
 • Skal I betale en andel af den umiddelbare omsætning fra kunderne i relation til den konkrete mødebooking?
 • Skal I betale en andel af al fremtidig omsætning på kunderne i relation til den konkrete mødebooking?
 • Skal I lave en kombination af flere af ovenstående muligheder i forbindelse med jeres mødebooking?

Stack Of ReportsSom udgangspunkt kan en betaling pr. mødebooking hurtigt resultere i mange spildte møder, da kundeemnet egentlig ikke er så interesseret. Det er i mange tilfælde kvaliteten, og ikke kvantiteten af møderne, som har højest værdi for virksomheden, så denne betalingsform vil være en ulempe for jer. For at få det mest optimale ud af jeres mødebooking, bør I få en aftale, hvor I først betaler for jeres mødebooking, når I har fået et salg i hus. På denne måde risikerer I ikke at spilde penge på dårlige leads, hvis jeres mødebooker går mere op i kvantitet end kvalitet. Der er også mange udbydere af mødebooking, der arbejder efter devisen "No Cure No Pay", hvilket betyder, at du først betaler dem, når der er kommet et salg i hus som følge af deres mødebooking.

Desuden er der en anden række faktorer, som typisk vil spille ind på, hvor høj en pris jeres mødebooking har:

 • Jeres produkter eller services' kompleksitet
 • Jeres produkter eller services' prissætning
 • Efterspørgslen på jeres produkter
 • Jeres konkurrencesituation
 • Jeres virksomheds brandværdi
 • Jeres markedsposition
 • Jeres kvalificeringskrav
 • Antallet af potentielle kunder og målgruppens størrelse

Grundet alle disse faktorer, som har en effekt på prisen, er det svært at fastsætte en egentlig pris på mødebooking. Der er også mange forskellige mødebookingbureauer på markedet, og det kan derfor være svært at finde ud, af hvilket mødebookingbureau man skal vælge. Hvis I har behov for hjælp til at finde det mødebookingbureau, der vil passe bedst til jeres virksomheds behov eller bare gerne vil have et tilbud på mødebooking, så udfyld kontaktformularen her på siden, og så vil vi hjælpe jer med at finde det perfekte mødebookingbureau til jer.

Hvor kan jeg få mødebooking?

I kan få hjælp til jeres mødebooking, lige meget hvor i landet eller verden jeres virksomhed rent fysisk befinder sig. Dette skyldes, at mødebooking er en service, som især sættes i stand gennem kommunikationskanaler som telefon og e-mail, og at man derfor ikke reelt set behøver at mødes ansigt til ansigt, før selve mødet finder sted. I kan altså have hovedkvarter i København, Århus, Odense eller Aalborg, og I vil stadigvæk kunne få god mødebooking af høj kvalitet, udført at kompetente mødebookere.