Ekspertvalg.dk — Skandinaviens største B2B-markedsplads
Omtale og anbefalinger
Sidst opdateret: 30. september 2022

Nyt inkassofirma til din virksomhed

Lad et inkassofirma inddrive din gæld for dig

For mange virksomheder er dét at inddrive gæld en tidskrævende og vanskelig opgave. Derfor vælger mange virksomheder at benytte et inkassofirma til at inddrive beløbet på virksomhedens vegne.

Med Ekspertvalg.dk kan du få op til 4 forskellige inkassofirmaer til at give et uforpligtende tilbud på at køre inkassoforløbet for dig. På den måde kan du nemt vælge den bedste løsning for din virksomhed.

Vores partnere har stor erfaring med at inddrive gæld for virksomheder, og har mulighed for at rådgive dig i den konkrete sag. Læs mere om inkasso, sagsforløb og fordelene ved at lade et inkassofirma køre din sag, på siden her.

Priser på inkassofirma

Mange virksomheder undlader at sende inkassosager med dårlige betalere videre til inkasso. Det kan skyldes, at de føler, at beløbet på sagen er for småt, eller de tror, det vil blive for dyrt at tage sagen gennem et eksternt firma, hvilket er en stor fejl. Der kan være mange penge at hente, hvis du sørger for, at de bliver inddrevet.

Denne strategi kan få økonomiske konsekvenser, da det mere eller mindre belønner de dårlige betalere. Tænk hvis det spredes, at I lader de dårlige betalere slippe fra jer.

Det kan i de fleste tilfælde betale sig at benytte et inkassofirma, da inkassovirksomhederne har forskellige prisløsninger til de enkelte sager. Prisen på en inkassosag afhænger primært af, hvor stort et beløb inddrivelsen drejer sig om. Det er derfor aldrig for dyrt at benytte et inkassofirma, da det afhænger af den enkelte sag.

Pris på inkassofirma
KompensationAbonnementsordningInkassoomkostninger som fortjeneste
Nogle inkassofirmaer tager kompensation fra inkassosag til inkassosag. Dette vil typisk foregå, så du betaler et engangsbeløb for hele forløbet. Prisen vil afhænge af, hvor stor inddrivelsen er.Andre inkassofirmaer benytter sig af en abonnementsordning, som betales pr. måned. Der vil være en fast månedlig ydelse med ubegrænsede antal sager.De fleste inkassofirmaer tager inkassoomkostningerne som fortjeneste. Det er rykkergebyrer, inkassogebyrer, faste kompensationsgebyrer og renter, hvilket vil blive pålagt debitor (skyldneren).

Ved du allerede nu, at din virksomhed har brug for at inddrive gæld, kan du herunder se, hvordan Ekspertvalg.dk kan hjælpe dig i processen. Udfyld kontaktformularen øverst, og vi kontakter dig med en kort, telefonisk opfølgning. Du modtager derefter op til 4 skræddersyede tilbud, og kan vælge, hvad der passer din virksomhed bedst.

Inkassofirma proces

Hvorfor bruges inkassofirmaer?

Der findes utallige danske inkassofirmaer, og de findes i hele landet - lige fra Alektum Inkasso, Lindorff Inkasso, Danske Inkasso til Svea Inkasso. På et givent tidspunkt vil en virksomhed højst sandsynligt opleve, at en kunde ikke kan eller vil betale det, vedkommende skylder. I sådan en situation kan det være en oplagt mulighed at få pengene inddraget ved at benytte et inkassofirma, som kan stå for inddrivelsen.

Dog skal du være opmærksom på, at det kan være en lang proces at få inddraget den udstående betaling. Samtidigt vil nogle få inkassosager være tæt på umulige at løse - f.eks. hvis din kunde ikke ejer noget af værdi, som de kan afdrage med. I disse situationer vil sagen gå rettens vej.

Ønsker din virksomhed at benytte et firma til inddrivelse af inkasso men mangler finansieringen, kan et almindeligt lån dække omkostningerne dertil.

Bestil tilbud på inkassofirma nu

Udfyld formularen på bare 1 minut

Hvilke parter indgår i en inkassosag?

Der er normalt tre aktører i en inkassosag ført af et inkassobureau:

  • En eller flere debitorer
  • En kreditor
  • Inkassofirmaet

Debitoren

Debitoren er den kunde, som skylder virksomheden penge. Kunden er årsagen til, at kreditor er nødsaget til at benytte sig af et inkassofirma til at inddrive den udstående betaling.

Kreditoren

Kreditoren er den virksomhed, som debitoren skylder penge. Kreditoren formidler kontakten til inkassofirmaet, så virksomheden kan få sit tilgodehavende igen. Det ønskes ofte for virksomheden at benytte et eksternt bureau til at løse sagen, så virksomheden kan bevare fokus på deres kerneforretningen.

Inkassofirma

Et firma er mellemleddet mellem debitoren og kreditoren. De overtager kontakten for virksomheden, når debitoren undlader at betale sine regninger og står for at inddrive den udstående betaling, som debitoren ikke vil eller kan betale.

Inkassofirma skrivebord

Hvordan forløber en sag?

Før du kan sende din sag videre, er der forskellige stadier og kriterier, der skal være opfyldt. Vi har i den følgende model trinvist illustreret, hvordan en inkassosag forløber sig fra start til slut, hvis en kunde ikke ønsker at betale sin regning:

1. step: Før inkassofirmaet kontaktes
1. trin - Første påmindelse:
 • Vi anbefaler, at den første henvendelse til kunden blot er en venlig reminder pr. mail.
 • Årsagen til at vi anbefaler at sende en mail, er, at det kan give dig brugbar dokumentation, hvor kunden kan acceptere, at de skylder dig penge. Dette kan bruges i en potentiel retssag.
 • Samtidig kan der være mange grunde til en manglende betaling. Fakturaen kan være blevet væk, eller der kan være sket en teknisk fejl.
2. trin - Første rykkerbrev:
 • Udebliver betalingen stadig en uge efter den venlige reminder, sendes det første rykkerbrev. Her minder du kunden om, at betalingsdatoen er overskredet.
 • Giver du en betalingsfrist på 10 dage i dit første rykkerbrev, må du pålægge et rykkergebyr på 100 kr.
3. trin - Andet rykkerbrev:
 • Udebliver betalingen stadig efter første rykkerbrev, er det valgfrit, om du ønsker at sende et rykkerbrev mere eller at gå direkte til inkassovarslet.
4. trin - Inkassovarsel:
 • Hvis de 3 første trin ikke har medført betaling inden 10 dage fra kunden, skal du sende et inkassovarsel.
 • Her skal du oplyse, at hvis de ikke har indfriet den udstående betaling inden for 10 dage, vil sagen ende hos inkasso med deraf følgende omkostninger og et rykkergebyr pålægges igen.
 • Det er lovpligtigt at sende et inkassovarsel, inden sagen overgår til inkasso.
2. step: Inkassofirmaet overtager sagen
5. trin - Sagen kan nu overgå til et inkassofirma:
 • Når de 4 første trin er gennemført af virksomheden, er der ikke meget mere, du som virksomhed kan gøre.
 • Det anbefales nu, at der tages kontakt til inkassofirmaet, som overtager sagen.
 • Inkassofirmaet står nu for inddrivelsen af den udstående betaling og ordner alt arbejdet i forløbet, indtil sagen afsluttes.
6. trin - Forløbet af en inkassosag:

Forløbet igennem et inkassobureau opdeles i følgende tre stadier:

 • Udenretlig inkasso
 • Indenretlig inkasso
 • Inkasso tvangsinddrivelse

Disse tre stadier vil i det følgende blive uddybet.

Bestil tilbud på inkasso

Udfyld formularen på bare 1 minut

Udenretlig inkasso udført af inkassofirmaer

Udenretlig inkasso er en betegnelse for den del af sagsbehandlingen, som foregår uden for domstolenes regi, og som blot foretages af inkassofirmaer. At inddrive gæld fra debitorer kan være en ressourcekrævende og tung proces, som mange firmaer er glade for at overdrage til inkassofirmaer. Der er desuden også mange regler, der skal følges, når man skal opkræve penge hos debitoren.

Ved den udenretlige inkasso sender inkassofirmaet et krav til debitoren. Betaler debitoren sit udestående inden fristens udløb, bliver sagen afsluttet hos inkassofirmaet. Betaler debitoren ikke det fulde beløb, fortsætter inkassofirmaet inddrivelsen ved at rykke kunden både skriftligt og telefonisk.

Inkassofirmaet løser som oftest den udenretlige inkasso, ved at der indgås en aftale med debitoren om betaling. Hvis ikke debitor og inkassofirmaet når til en løsning, vil sagen overgå til indenretlig inkasso. Den udenretlige inkasso kan både være en hel proces i sig selv eller et trin på vejen til at få inddraget den udstående betaling. Den næste proces vil være indenretlig inkasso, hvor inkassofirmaer fører kunden for retten.

Indenretlig inkasso udført af inkassofirmaer

Har inkassofirmaet efter den udenretlige inkasso stadig ikke fået inddrevet det tilgodehavende fra kunden, er det muligt for inkassofirmaer at føre sagen i retten med indenretlig inkasso. Dette bliver en realitet, når kunden flere gange har nægtet at betale tilgodehavende til virksomheden og inkassofirmaet. I forhold til indenretlig inkasso er der to mulige scenarier med hjælp fra et inkassofirma:

1. Scenarie:2. Scenarie:
 • Denne type indenretlig inkasso foregår i Fogedretten.
 • Dette er for sager med en hovedstol på mindre end 100.000 kr.
 • Denne type indenretlig inkasso foregår igennem de almindelige domstole
 • Dette er for sager med en hovedstol på mere end 100.000 kr.

Den indenretlige inkasso afsluttes ved, at der afsiges dom over debitoren med en stævning, eller at der gives en påtegning med et betalingspåkrav, hvor gælden er fastslået af domstolene. Dette udgangspunkt bruges til at tvangsinddrive gælden. Enten gennem dit inkassofirma eller gennem virksomheden.

Tvangsinddrivelse ved hjælp af inkassofirmaer

Når dommen er afsagt, vil tvangsinddrivelse af det tilgodehavende foregå i fogedretten i den kommune, hvor debitoren bor. Sagen føres enten af et inkassofirma eller en advokat. Debitoren har pligt til at møde i fogedretten og blive afhørt om sine økonomiske forhold under strafansvar.

Er det ikke muligt for debitoren at betale gælden til virksomheden og inkassofirmaet, vil der blive foretaget udlæg i debitors ejendele.

I nogle tilfælde ejer debitoren ikke ejendele med økonomisk værdi, og debitoren kan derfor ikke betale gælden, hvorfor gælden må afskrives på grund af debitors insolvens. I denne situationen vil kunden erklæres konkurs. Dette betyder, at der en risiko for, at virksomheden og inkassofirmaet mister de penge, som debitoren egentlig skylder dem og som de er i deres gode ret til at få udbetalt.

regnskab

Rykkere gennem et inkassofirma

Selvom vi viste i guiden ovenfor, at du kan sende rykkere til kunden selv, før du kontakter et inkassofirma, kan de fleste inkassofirmaer stå for dine rykkere ved en såkaldt rykkerservice. Ved at overlade dine rykkere i hænderne på et kyndigt inkassofirma slipper du for at få beskidte hænder og er velvidende om, at procedurerne gøres rigtigt og reglerne overholdes.

Ved at lade en inkassovirksomhed stå for rykkerne, får du som regel også ofte en højere betalingsrate, end hvis din virksomhed selv stod for indkrævningerne.

Med et inkassofirmas rykkerservice får du en effektiv og konsekvent rykkerservice, som ikke går på kompromis, før dine penge er hentet hjem igen. Inkassofirmaer får først succes, hvis du får succes. Det er en fordel at overlade denne del af indkrævningen til et inkassofirma, fordi der er så mange regler på området.

Hvis virksomheden griber dette forkert an, risikerer du at miste mange penge - penge, som et inkassofirma ville kunne have sikret dig. For de specifikke lovbestemmelser på området henvises du til renteloven.

Bestil tilbud på inkasso

Udfyld formularen på bare 1 minut

Fordele ved et inkassofirma

En virksomhed kan med fordel vælge at bruge et firma, som kan føre sagen fra start til slut. Du vil blot blive holdt orienteret løbende gennem sagens forløb. På denne måde er du også sikker på, at alle regler og love omkring pengeopkrævning og inkasso bliver overholdt, og du risikerer ikke at tabe sagen på grund af dårlig forberedelse eller fejl begået i rykker- og inddrivelsesprocessen. Dette sker ikke med en professionel inkassovirksomhed på sagen.

Nogle af fordelene ved et professionelt inkassofirma vil være følgende:

  • Mange års erfaring med inddrivelse af gæld
  • Stor kendskab til de forskellige brancher
  • Du kan fokusere på din kerneforretning
  • Inkassofirmaet kan bedre håndtere samarbejdet, du har med dine kunder
  • Du slipper for at have en inkassoafdeling

Hvilke metoder bruger inkassofirmaer?

Udover mere erfaring med inddrivelse af gælden kan en inkassovirksomhed lettere opretholde den gode kunderelation, da det bliver udført på et professionelt niveau.

Derudover kan et firma hjælpe dig med følgende:

  • Registrere debitoren i RKI, KOB og Debitor Registret
  • Kreditvurdere debitoren
  • Eftersøge debitoren i diverse offentlige registre
  • Besøge debitor på vedkommendes adresse
  • Administrere betalingsaftaler
  • Anmelde konkursboer og lignede

Ønsker du mere information om inkassoprocessen eller lignende skyldnerforhold kan du finde mere information på hjemmesiden for Danmarks Domstole.

Ønsker du at finde et inkassofirma, som kan hjælpe dig og din virksomhed? Ekspertvalg.dk har mere end 5 års erfaring med formidling af inkassofirmaer til virksomheder. Udfyld formularen øverst på siden og modtag op til 4 tilbud fra inkassofirmaer - helt gratis og uforpligtende.

Inkassofirma partner

Tre typer inkassobureauer

Der findes overordnet set tre forskellige typer inkassobureauer, som alle opererer på hver deres facon: førsteparts- og tredjepartsinkassobureauer og inkassobureauer der indkøber gæld.

Førstepartsinkassobureauer

Nogle inkassobureauer er afdelinger eller datterselskaber af det selskab, som ejer den oprindelige gæld. Førstepartsinkassobureauer er typisk involveret tidligt i inkassoprocessen og har et større incitament til at forsøge at opretholde et konstruktivt kundeforhold.

Fordi de er del af den oprindelige kreditgiver, er førsteparts inkassobureauer ikke genstand for samme lovgivning, som regulerer tredjeparts inkassobureauer. Denne type inkassobureau kaldes førstepartsinkassobureauer, fordi de er en del af den første part i kontrakten (dvs. kreditor). Den anden part er forbrugerne (eller debitor). Typisk vil et førstepartsinkassobureau forsøge at indsamle gælden over flere måneder, før det leder gælden videre til et tredjepartsinkassobureau eller sælger gælden og dermed afskriver det meste af det skyldne fra debitor.

Tredjepartsinkassobureauer

Denne type inkassobureauer kaldes tredjepartsinkassobureauer, fordi sådanne inkassobureauer ikke har været part i den oprindelige kontrakt. Et tredjepartsinkassobureau opererer normalt med, at kreditoren ikke betaler gebyrer, men at inkassobureauet i stedet tager en procentdel af den indsamlede gæld. Procentdelen vil typisk afhænge af typen af gæld, hvor gammel gælden er, og hvor mange forsøg der allerede er gjort for at indsamle den.

Et tredjepartsinkassobureau kan tage flere metoder i brug for at indsamle gælden, men de skal overholde de retningslinjer, der er aftalt mellem kreditoren og debitoren. Endvidere skal et inkassobureau overholde lovgivningen i det pågældende land, hvilket ofte betyder en begrænsning af chikane og praksis der må anses for urimelig, for eksempel begrænsning af de timer, hvor inkassobureauet må ringe til debitoren.

Inkassobureauer, der indkøber gæld

Et stigende antal inkassobureauer køber gæld fra kreditorerne til en procentdel af gældens værdi, hvorefter de har ret til at forfølge debitoren for den fulde balance af gælden og undertiden også opkræve yderligere renter. Dette skaber en umiddelbar indtægt hos kreditoren - omend en meget reduceret indtægt.

Ønsker din virksomhed at modtage tilbud fra lokale inkassofirmaer kan du udfylde kontaktformularen øverst. Så kontakter vi dig med op til 4 skræddersyede tilbud - nemt og bekvemt. Du er også velkommen til at kontakte os på [email protected] eller telefon 38410300.

Bestil tilbud på inkasso

Udfyld formularen på bare 1 minut

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Udfyld formularen med dine krav og behov til produktet.
2
Match
Vi matcher din henvendelse med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager op til fire tilbud, tilpasset dine krav.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?