Oversættelsesbureau

Sammenlign pris og kvalitet fra oversættelsesbureauer - Bestil flere tilbud her!

Spar tid

Udfyld kun 1 formular og modtag op til 4 tilbud fra særligt udvalgte samarbejdspartnere

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale & anbefalinger
1
2
3
Få op til 4 tilbud her Oversættelse - Få op til 4 gratis tilbud fra førende leverandører
Det tager under et minut!

Hvor mange sider skal oversættes?

Det tager under et minut!

Info om oversættelsesbureauer

Stadigt flere virksomheder ser mulighederne i oversættelsesbureauer, da vi i højere grad end tidligere skal være i stand til at interagere med andre lande og kulturer. Uafhængigt af hvilken branche man bevæger sig i, kan det indimellem være nødvendigt at hyre et oversættelsesbureau, hvis man ønsker at fremstå som en seriøs og professionel virksomhed.

I andre tilfælde kan det være direkte lovpligtigt at hyre en statsautoriseret oversætter, hvorfor mange oversættelsesbureauer også tilbyder, at man kan få autoriserede oversættelser med stempel.

Fordele ved at hyre et oversættelsesbureau

Vi lever i en globaliseret verden, hvor vi i dag handler på kryds og tværs af lande, og vi kommer derfor jævnligt ud for, at vi må kommunikere på et andet sprog end vores modersmål. Dette gør sig især gældende for virksomheder, da flere bevæger sig ud over landets grænser eller importerer varer, hvor det indimellem kræves, at brugsanvisninger eller andet oversættes inden brug. Hvad enten der er tale om en brugsanvisning, eller om vi som virksomhed har brug for fremmedsprog når vi kommunikerer med udenlandske kunder, må vi ofte forholde os til andre sprog end dansk, hvorfor et oversættelsesbureau ofte er løsningen.

Oversættelse2.jpgStadigt flere virksomheder er i større eller mindre omfang i kontakt med udenlandske kontakter, og ofte foregår kommunikationen på engelsk. I nogle tilfælde er det dog ikke tilstrækkeligt, at man behersker det engelske sprog.

Uafhængig af om du kommunikerer på engelsk eller et andet fremmedsprog, er det dog langt fra nok, at man blot kan gøre sig "nogenlunde forståelig", hvorfor behovet for et oversættelsesbureau opstår.

Sproget skal være godt og korrekt, hvis du vil fremstå professionel. Hvis der er mange fejl i sproget, bliver kommunikationen hurtigt besværlig, og der opstår sprogbarrierer, hvilket kan være skyld i, at man ikke opnår et salg. Hvis man derimod henvender sig til potentielle kunder med professionelle og korrekt oversatte tekster udført af et oversættelsesbureau, er der større sandsynlighed for at skabe gode relationer og gensidig forståelse, hvilket i høj grad er afgørende for en vellykket kommunikation.

Man kan blandt andet opnå følgende fordele, når man ansætter et oversættelsesbureau:

 • En professionel oversættelse udført af et oversættelsesbureau sikrer kvaliteten af sproget, foruden at være afgørende for forståelsen og hvorvidt kommunikationen er vellykket.

 • Som afsender af en tekst oversat af et professionelt oversættelsesbureau, sender man et signal om seriøsitet og kompetence, hvilket øger tilliden hos modtageren.

 • En korrekt udført oversættelse, hvilket opnås med et oversættelsesbureau, giver mulighed for at styrke internationale relationer.

 • Mange kunder ser det som en direkte service at blive kontaktet eller modtage materiale på deres eget modersmål. Denne service opnås nemmest med hjælp fra et oversættelsesbureau.

 • Professionelle oversættelser udført af et oversættelsesbureau nedbryder sprogbarriererne og åbner dermed op for nye ordrer.

 • Kompetente oversættelser mindsker risikoen for fejl og misforståelser, hvorfor brug af et oversættelsesbureau i sidste ende sparer dig for tid og problemer.

Ordbog oversaettelse af mange sprog

Oversættelse af forskellige tekster

Der kan være mange tilfælde, hvor man får brug for et oversættelsesbureau. Uafhængigt af din branche, er det dog altid vigtigt, at alle opgaver løses i et tæt samarbejde med det valgte oversættelsesbureau. Ved hjælp af et tæt samarbejde kan man nemlig kombinere kundens faglige know how og oversættelsesbureauets sproglige kompetencer.

Medicinske oversættelser

Der er mange parametre at tage hensyn til, når man udarbejder medicinske oversættelser. For eksempel skal oversættelsesbureauet være i stand til at tilpasse ordvalget i oversættelsen til modtageren af den medicinske tekst, hvad enten modtageren er professionel eller lægmand.

Oversættelsesbureauet skal løbende holde sig opdateret mht. nationale og internationale forskrifter, samt EU-lovgivningen på området. Ligeledes kan det være en god idé at finde et oversættelsesbureau, der har et tæt samarbejde med medicinske fagpersoner.

Oversættelse af medicinske tekster kan være alt lige fra strengt videnskabelige tekster, til de mere alment tilgængelige. Et oversættelsesbureau vil blandt andet kunne hjælpe med:

 • Vejledninger til medicinsk udstyr
 • Lægemiddelvejledninger
 • Forsøgsprotokoller
 • Indlægssedler
 • Produktresuméer

Tekniske oversættelser

Inden du hyrer et oversættelsesbureau til at oversætte tekniske tekster, bør du sikre dig, at det valgte oversættelsesbureau er i stand til at formidle komplicerede emner i et klart og letforståeligt sprog med de rigtige tekniske fagudtryk til den rigtige målgruppe.

Det er endvidere essentielt, at oversættelsesbureauet kan indarbejde virksomhedens personlige sprogstil i oversættelsen og på denne måde bevare virksomhedens identitet i teksten. Et kompetent oversættelsesbureau kan således medvirke til, at din virksomhed også i skrift er let at genkende for dine kunder og samarbejdspartnere.

Ved at hyre et oversættelsesbureau, kan du få oversat flere forskellige tekniske tekster:

 • Systembeskrivelser
 • Betjeningsvejledninger
 • Produktkataloger
 • Vedligeholdelsesvejledninger
 • Sikkerhedsanvisninger

Oversaetter af juridiske tekster

Juridiske oversættelser

Oversættelse af juridiske tekster kræver ofte mere af et oversættelsesbureau, da de skal have viden om og indblik i juraen, både i det land originalteksten stammer fra, og i det land, hvor den oversatte tekst skal benyttes.Det er derfor vigtigt, at man hyrer et professionelt oversættelsesbureau til juridiske oversættelser.

Til oversættelse af juridiske tekster og bekræftelse af dokumenter, bør man vælge et oversættelsesbureau der har en statsautoriseret oversætter med erfaring inden for juridiske sagsforhold. Statsautoriserede oversættelser vil blive nærmere beskrevet nedenfor.

Følgende er eksempler på dokumenter, hvor man ofte anvender et oversættelsesbureau til oversættelse:

 • Dokumenter/sagsakter
 • Garantierklæringer
 • Domme
 • Kontrakter
 • Udbud

Salgs- og marketingoversættelser

Når et oversættelsesbureau skal oversætte tekster inden for salg og marketing, er det vigtigt at have kendskab til de kulturer, teksterne stiles til. Måden hvorpå teksten bliver formuleret kan være afgørende for, om potentielle kunder siger ja eller nej til produktet, hvorfor det i mange tilfælde kan betale sig at hyre et oversættelsesbureau. Et oversættelsesbureau kan altså i høj grad hjælpe dig med at optimere din kundekontakt.

Hvis du vælger et oversættelsesbureau til oversættelse af salgs- og marketingtekster, skal du sikre dig, at oversættelsesbureauet har en bred viden om kulturen i de lande, som oversættelsen er rettet imod.

Følgende er eksempler, hvor du kan gøre brug af et oversættelsesbureau til oversættelse af salgs- og marketingtekster:

 • Hjemmesider
 • Nyhedsbreve
 • Reklametekster
 • Kataloger
 • Brochurer

Et professionelt oversættelsesbureau sætter sig grundigt ind i dit produkt, så de kan oversætte korrekt og på en kreativ måde.

Økonomiske oversættelser

Et oversættelsesbureau der oversætter økonomiske tekster, skal have viden om virksomheds- og samfundsøkonomien i de lande, hvis sprog der oversættes til og fra. Det kræves således, at oversættelsesbureauerne har en omfattende viden herom og et solidt kendskab til økonomisk terminologi.

Et oversættelsesbureau kan blandt andet oversætte følgende økonomiske tekster:

 • Årsregnskaber
 • Tidsskriftsartikler
 • Årsopgørelser fra private
 • Økonomiske rapporter og analyser
 • Økonomisystemer

Boeger til oversaettelse

Statsautoriserede oversættere

En autoriseret oversættelse er en oversættelse, der inkluderer en officiel bekræftelse med stempel og som er signeret af en statsautoriseret oversætter. En oversætter skal være beskikket af Selskabs- og Erhvervsstyrelsen, for at kunne lave en autoriseret oversættelse. I kraft af deres beskikkelse, må oversætteren således stemple dokumenter og dermed dokumentere oversættelsens gyldighed.

Langt de fleste oversættelsesbureauer har ansat statsautoriserede oversættere, men det er stadig vigtigt, at man på forhånd tjekker, om oversættelsesbureauet har en statsautoriseret oversætter. I denne sammenhæng skal det dog nævnes, at det ikke er alle tekster, der kræver en statsautoriseret oversætter, hvorfor du ikke bør udelukke oversættelsesbureauer fra starten af.

Følgende typer af dokumenter kræver, at oversættelsesbureauet har en statsautoriseret oversætter:

 • Straffeattest
 • Navnebevilling
 • Adoptionsbevilling
 • Kørekort
 • Eksamenspapirer
 • Diverse diplomer
 • Visum
 • Pas
 • Dåbsattest
 • Vielsesattest
 • Dødsattest
 • Skilsmissebevilling
 • Skyldnerbrev
 • Pantebreve

Hvis du har brug for en bekræftet oversættelse med retsgyldighed, bør du derfor anvende et oversættelsesbureau, der har en statsautoriseret oversætter ansat.

Priser for oversættelse

Nogle virksomhed er meget tilbageholde med at hyre et oversættelsesbureau, da de hellere vil varetage opgaven selv. Dette kan dog sjældent betale sig, hvis man ikke er i stand til at kommunikere 100 % fejlfrit på det pågældende sprog. Man kan meget hurtigt miste kunder, hvis man ikke kommunikerer på den bedst mulige måde og er opmærksom på eventuelle kulturforskelle. En god oversættelse udført af et professionelt oversættelsesbureau kan afgøre, hvorvidt kunder vælger din virksomheds eller konkurrentens produkt.

Priserne for oversættelse hos forskellige oversættelsesbureauer varierer en del, og afhænger af en lang række faktorer. Af faktorer kan nævnes sproget, som man ønsker oversat til og fra, samt omfanget af opgaven. Hvis der er tale om en lang og omfattende tekst på et lettere ukendt sprog, vil det forståeligt nok koste mere, end hvis der er tale om en kortere tekst fra dansk til engelsk. Samtidig vil prisen for oversættelse hos et oversættelsesbureau afhænge af, hvorvidt det kræver nogle bestemte kvalifikationer såsom juridiske tekster gør.

Har du brug for et professionelt oversættelsesbureau, kan du udfylde kontaktformularen her på siden, og så hjælper vi dig med at få et tilbud på den type oversættelse, der passer bedst til dit behov.