Ekspertvalg.dk — Skandinaviens største B2B-markedsplads
Omtale og anbefalinger
Sidst opdateret: 30. september 2022

Hvad koster erhvervsrengøring?

Umiddelbart tillægger man måske ikke erhvervsrengøring i sin virksomhed stor betydning. Men ved nærmere eftertanke er der mere at hente ved en effektiv rengøring end man lige tror. En rapport omhandlende sammenhængen mellem arbejdsmiljø og produktivitet lavet til LO i 2010 fastslår ligeledes, at der er meget at spare ved at investere i forbedret indeklima:

»Indeklimaet spiller en stor rolle for medarbejdernes præstationer, blandt andet fordi der bruges mange ressourcer på at bearbejde de negative indtryk, om det så er træk, luftkvalitet, temperaturer eller støj. Vi har kunnet dokumentere, at produktiviteten falder med mellem 5 og 10 procent, når indeklimaet er dårligt,« siger lektor, Geo Clausen fra Institut for Byggeri og Anlæg på DTU.

Det følgende vil belyse nogle af de fordele, der er ved at anse erhvervsrengøring som et konkurrenceparameter.

Godt indeklima = godt helbred

Indeklimaet på en arbejdsplads afhænger af flere faktorer som eksempelvis temperatur, luftfugtighed og støj. Men herudover har rengøringen af din virksomheds kontorer også stor indflydelse på indeklimaet og dermed dine ansattes arbejdsforhold. Kroppen er følsom over for dårligt indeklima, hvilket kan komme til udtryk på forskellige måder. Følgende er blot nogle af de konsekvenser, dårlig rengøring kan have for dine medarbejder og dermed for din virksomhed:

  • Støvallergi eller støvmideallergi
  • Stress
  • Generel utilfredshed 

Støvallergi er noget, vi alle kan udvikle, hvis vi befinder os i lokaler, der ikke er gjort ordentligt rent, og hvis man hele dage flere dage i træk er udsat for støv. På kontorer er der især gode forhold for støvpartikler, da computere, papirer, mapper og andre kontorartikler er perfekte opholdssteder for støvet. Støvallergi giver irriterede slimhinder i øjne, næse, luftveje og lunger. Generne fra denne type allergi påvirker den pågældendes koncentration og kan i værste tilfælde føre til sygedage.

Stress kan også være en konsekvens af dårlig rengøring. Det kan være svært at koncentrere sig, hvis det miljø, man arbejder i, ikke føles behageligt eller ikke lever op til standarden.

Hvis din virksomheds medarbejdere oplever generel utilfredshed, har dette selvsagt også en indflydelse på kontorets ve og vel. Et problemfyldt kontorlandskab kan skabe gnidninger og dårligt humør, hvilket kan svække medarbejdernes immunforsvar og dermed også øge risikoen for flere sygedage.

Konsekvenserne af øgede sygedage koster selvfølgelig penge for din virksomhed. Penge som kunne have været brugt til at forbedre indeklimaet og dermed begrænse sygefraværet og utilfredsheden fra start.

Dårlig rengøring skaber dårlig stemning

Er rengøringen, især på kontorer og i kontorlandskaber, ikke i orden, kan det som sagt medføre øget utilfredshed blandt medarbejderne. Mere end hver 3. dansker er utilfreds med rengøringsstandarden på deres arbejdsplads, hvilket har stor indflydelse på humøret og dermed også på produktiviteten.

Rengøringsstandarden har betydning for medarbejdernes velvære, og velvære er medvirkende til, at medarbejderne opretholder produktiviteten og når de mål, de skal. Ifølge førnævnte rapport kan man løfte produktiviteten med 10-20% på kontorer eller arbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt, ved at blandt andet at forbedre rengøringsindsatsen.

Kan erhvervsrengøring betale sig?

Erhvervsrengøring er selvfølgelig en udgift. Men sætter man udgifterne for rengøring op imod de potentielle tab, øgede sygedag og dalende produktivitet kan medføre, er det en dårlig forretning ikke at forbedre indeklimaet. Civilingeniør, Kasper Lynge Jensen, har udviklet en beregningsmetode, der kan påvise den økonomiske gevinst, der er forbundet med at forbedre indeklimaet i forhold til forbedret produktivitet. Læs hele rapporten her: “Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller“, hvis hovedbudskaber er, at:

  • Dårligt arbejdsmiljø medfører unødige omkostninger for virksomheder
  • Mange af omkostningerne er skjulte i virksomhedernes regnskaber
  • De skjulte omkostninger er større end de synlige
  • Arbejdsmiljøforbedringer kan betale sig 

Som det sidste budskab understreger, så kan forbedringer af arbejdsmiljø betale sig. Og der er flere grunde til at vælge professionel erhvervsrengøring til rengøring af din virksomheds kontorer.

Andre grunde til at vælge professionel erhvervsrengøring:

Et professionelt rengøringsfirma har selvfølgelig stor erfaring med den generelle rengøring, men herudover har større rengøringsfirmaer også bedre og mere effektive rengøringsartikler. De er i stand til at foretage rengøringen hurtigere og grundigere, og med de helt rigtige produkter. Herudover undgår din virksomhed også sure miner, hvis rengøringen skulle foretages internt. En fordel ved at have et udefrakommende rengøringsfirma til at stå for erhvervsrengøringen er yderligere, at din virksomhed ikke skal bekymre sig om kvaliteten af indsatsen.

Hvis medarbejderne selv skulle stå for rengøringen af kontorerne, kunne man forestille sig, at grundigheden ville blive nedprioriteret i forhold til at holde tidligere fri. Som virksomhed slipper du for at spilde tid på at indkøbe rengøringsmidler og -remedier, fylde sæbe i sæbebeholderne på badeværelse, købe toiletpapir og hvad der ellers kan være af tidsrøvere i løbet af en arbejdsdag eller -uge.

Vil du vide mere?

Det kan let blive en jungle at finde ud af, hvilken løsning, der passer til lige netop din virksomhed. Skal rengøringen udføres med miljøvenlige rengøringsmidler, eller skal rengøringen blot være effektiv og hurtig? Hvor stort et behov har din virksomheds lokaler brug for rengøring og i hvilket omfang? Skal der gøres rent hver dag, over det hele? Eller skal der blot foretages rengøring en gang om ugen eller sjældnere?

Spørgsmålene er mange og for at få den helt rigtige løsning for netop din virksomhed, er det en god ide at overveje flere forskellige muligheder.

På Ekspertvalg.dk kan du læse meget mere. Du kan også, helt uforpligtende, udfylde kontaktformularen på siden og efterfølgende få tilsendt op til fire tilbud fra forskellige leverandører af erhvervsrengøring. Gå til kontaktformularen her: erhvervsrengøring.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Udfyld formularen med dine krav og behov til produktet.
2
Match
Vi matcher din henvendelse med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager op til fire tilbud, tilpasset dine krav.
Bliv samarbejdspartner
Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?