Ekspertvalg.dk — Skandinaviens største B2B-markedsplads
Omtale og anbefalinger
Sidst opdateret: 16. juli 2021

Hvad skal du som virksomhedsejer vide om dine ansatte?

Info om ansatte

Når man som virksomhedsejer skal ansætte personale til ens virksomhed, er der mange forhold som man skal have styr på. Det at have ansatte i sin virksomhed kommer nemlig ikke uden forpligtelser over for de ansatte. Som arbejdsgiver skal man sikre sig, at der er styr på det formelle forhold i forhold til love, regler og overenskomster.

Nogle af de love, som man skal have styr på omhandler arbejdsmiljø, ferie og pension. Derudover skal man som virksomhedsejer huske at forsikre sine ansatte, da de ansatte er virksomhedsejerens ansvar i det tidsrum hvor de arbejder for virksomheden. Som virksomhedsejer skal man også overveje, om man vil være med i en overenskomst eller arbejdsgiverforening, da dette også har indvirkning på de ansattes arbejdsvilkår og virksomhedens rettigheder.

Love omkring arbejdsmiljø

Der findes specifikke love i forbindelse med ansatte, som man som virksomhedsejer skal overholde. Lovene omhandler vigtigst af alt de givne arbejdsforhold, som de ansatte arbejder under. Arbejdsmiljøloven kræver nemlig at arbejdsmiljøet, som de ansatte arbejder under, er et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derudover kræves det, at der for virksomheder med over 10 ansatte, findes en arbejdsmiljørepræsentant udover den daglige leder.

Loven dækker over måden som arbejdet udføres på, således at det er planlagt og tilrettelagt på en sikker og forsvarlig måde. I denne forbindelse er der også lavet love omkring arbejdets indretning, som skal indrettes på en forsvarlig og sikker måde, hvilket sikrer at udførelsen af arbejdet er sikkert.

Loven omkring arbejdsmiljø og sikkerhed dækker også de maskiner og eventuelle stoffer/materialer, som den ansatte måtte håndtere. I denne forbindelse skal arbejdsgiveren sikre at maskiner, stoffer og materialer lever op til de regler, der er omkring håndteringen af disse.

Arbejdsmiljøloven omhandler også de forhold, der er omkring hvileperiode og fridøgn. I forhold til hvileperiode beretter loven, at man som ansat har krav til mindst 11 timer sammenhængende hvileperiode over en periode på 24 timer. Udover hvileperiode beretter loven også at den ansatte, over en periode på syv døgn, skal have et fridøgn, som helst skal falde på en søndag.

Der findes en lang række yderligere forhold, som virksomheden skal have styr på, når den har med ansatte at gøre. Eksempelvis omhandler disse vigtige regler omkring de forhold, som unge ansatte, under 18 år, arbejder under.

Hele arbejdsmiljøloven kan læses her: Arbejdsmiljøloven på retsinformation.dk

Løn

I forhold til løn og ansatte skal man som arbejdsgiver tage stilling til, om man vil være med i en overenskomst eller arbejdsgiverforening. Hvis man ønsker dette, er der nogle basale forhold, som man skal overholde i henhold til sine ansatte. Disse forhold afhænger af den pågældende overenskomst eller arbejdsgiverforening man som arbejdsgiver er underlagt, men omhandler mindsteløn, ferie, pension m.m. På trods af at der er love og regler omkring løn, ferie, pension osv. så supplerer overenskomsterne og arbejdsgiverforeningerne disse.

Hvis man som arbejdsgiver ikke ønsker at være med i overenskomsterne eller foreningerne, så skal man selv tage stilling til den løn, som man giver. Det er dog vigtigt at huske, at lønnen skal afspejle andre sammenlignelige ansatte i branchen. Dette betyder altså, at man ikke kan ansætte en person til 50 kr. i timen, hvis andre sammenlignelige ansatte i branchen går til en højere løn.

Ferie

Når man har ansatte i sin virksomhed, er det vigtigt, at man overholder reglerne omkring ferie. Der er specifikke ferieregler, som suppleres af eventuelle overenskomst- og arbejdsgiverforeningsregler. Dette betyder altså, at man som arbejdsgiver, alt efter overenskomst eller forening, skal sætte sig ind i feriereglerne for at sikre sig mod eventuelle overtrædelser.

Nogle af de overordnede regler, som der er i forhold til ferie, er at alle ansatte har ret til 25 dages ferie i løbet af et ferieår. Dette gælder, også selvom der ikke er sparet 25 dages ferie op, dog skal der kun udbetales løn i henhold til de optjente feriedage. En anden regel i forbindelse med ferie er, at den ansatte, har ret til en hovedferie på i alt 15 sammenhængende dage. 

I forhold til afregning af ferien regnes der med, at en uge er fem dage, hvor helligdage og den obligatoriske ugentlige fridag ikke tæller med i de fem dage. Dette betyder altså, at 25 dages ferie giver ret til fem ugers ferie, og at 15 dage giver ret til tre ugers ferie.

Pension

Pension er noget man som arbejdsgiver også skal have styr på. Dette skyldes at der er specifikke regler omkring pension i Danmark. Disse regler suppleres, som så mange andre regler, af de overenskomster og foreninger der er inden for den specifikke branche. Dette betyder, at man som virksomhed der er med i en overenskomst eller forening, skal rette sig efter de supplerende regler, der måtte være i denne. 

De regler der er omkring pension, omhandler den dag hvor den ansatte kan gå på pension. Pensionsalderen for folkepension er, alt efter fødselsår og måned, mellem 65 til 67 år. Hvis man som virksomhed er med i en overenskomst eller forening, findes der som udgangspunkt forskellige regler og krav omkring indbetaling af separat pensionsordning. Som virksomhedsejer skal man altid overholde disse regler, da et brud på overenskomstreglerne kan medføre et erstatningskrav til den ansatte.

Forsikring af ansatte og inventar

Personer

Hvis man har ansatte i virksomheden, er det yderst vigtigt, at man har styr på de lovpligtige forsikringer, der skal forelægge i forbindelse med personale. Når man har ansatte i virksomheden, siger loven, at man skal have en arbejdsskadeforsikring, som dækker virksomhedens ansatte. Denne arbejdsskadeforsikring skal dække samtlige ansatte, både de lønnede og ulønnede

Forsikringen skal sikre at den ansatte eller efterladte er dækket i forbindelse med en arbejdsulykke eller -skade. En arbejdsskade eller -ulykke kan både karakteriseres som en fysisk og psykisk skade. Personskader anses som pludselige hændelser eller påvirkninger inden for fem dage, hvorimod påvirkning over længere tid anses som erhvervssygdomme. Dækningen eller erstatningen i forbindelse med personskader og ulykker kan eksempelvis være dækning af sygebehandling, optræning, tabt arbejdsevne, godtgørelse af varige men m.m.

Inventar

Hvis virksomheden har køretøjer, som bruges af ejeren, ansatte eller begge, så skal disse forsikres i henhold til færdselsloven. I denne forbindelse er en ansvarsforsikring nok til at dække de lovpligtige krav omkring forsikring af køretøjer. Ved køretøjer menes der alle motordrevne køretøjer, hvilket eksempelvis omfatter biler, lastbiler, trucks m.m.

Udover forsikring af køretøjer skal man som virksomhedsejer også have en bygningsbrandforsikring. Forsikringen skal tegnes, uanset om man er privatperson, hvor virksomheden er etableret i hjemmet, eller er ejer af en ekstern virksomhed. Denne forsikring dækker ikke de ansatte direkte, men indirekte, idet den dækker virksomhedens økonomiske usikkerhed, hvis virksomheden rammes af en brand, lynnedslag, eksplosion mm.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Udfyld formularen med dine krav og behov til produktet.
2
Match
Vi matcher din henvendelse med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager op til fire tilbud, tilpasset dine krav.
Bliv samarbejdspartner
Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?