Ekspertvalg.dk — Skandinaviens største B2B-markedsplads
Omtale og
anbefalinger
Entrepreneur
Tv2
Berlingske Business
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 30 september 2022

Institutionsrengøring

Info om institutionsrengøring

Alle steder har brug for regelmæssig rengøring, og dette behov bliver blot mere udtalt, hvis der ofte færdes mange mennesker på stedet. Institutioner er desværre ingen undtagelse, da her både færdes mange medarbejdere og mange kunder eller klienter, alt efter hvilken type institution det drejer sig om. Da institutioner betrædes af så mange fødder, er erhvervsrengøring rigtig, rigtig vigtigt, så både medarbejdere og gæster kan færdes i et rent og rart miljø. Der er ingen mennesker, der ønsker at færdes i beskidte omgivelser, og hvis I slækker på institutionsrengøringen, kan I hurtigt ødelægge forretningen for både jer selv og jeres klienter.

Hvilke institutioner kan få institutionsrengøring?

Alle typer af institutioner kan for så vidt få institutionsrengøring. Institutionernes muligheder i forhold til rengøring afhænger i højere grad af deres egne behov og krav til institutionsrengøringen, end af hvilken type institution de er.

Følgende typer af institutioner kan få institutionsrengøring

Der er overordnet set to forskellige typer af institutioner i Danmark. Der er de institutioner, hvor gæsterne bor og tilbringer det meste af deres tid, og så er der de institutioner, som gæsterne besøger i et vist antal timer hver hverdag. Af fuldtidsinstitutioner kan for eksempel nævnes:

  • Plejehjem
  • Behandlingshjem
  • Kost- og efterskoler
  • Psykiatriske afdelinger

Af deltidsinstitutioner kan for eksempel nævnes:

  • Børnehaver
  • Vuggestuer
  • Dagplejere
  • Fritidshjem
  • Skoler

Både fuldtids- og deltidsinstitutioner kan nemt få regelmæssig institutionsrengøring. Det eneste krav i forhold til at kunne få institutionsrengøring er sådan set, at man er en institution.

Hvordan foregår institutionsrengøring?

Institutionsrengøring er erhvervsrengøring af institutioner, og foregår fuldstændig på institutionens egne præmisser. De fleste rengøringsfirmaer som tilbyder institutionsrengøring, har specialiseret sig i netop erhvervsrengøring af institutioner, og de tilpasser deres rengøring til jeres behov. Firmaer der tilbyder institutionsrengøring går meget op i kvalitet, omhu og grundighed, og de kan gøre rent når og hvor I ønsker det. Mange rengøringsfirmaer tilbyder ligefrem en tilkaldefunktion, hvor de kommer ud og gør rent med det samme, hvis I har behov for det.

Når et rengøringsfirma får til opgave at udføre jeres institutionsrengøring, sikrer ledelsen sig, at I alle er enige om hvordan og hvornår institutionsrengøringen skal foregå, og hvor grundig den skal være. Derefter sørger rengøringsfirmaet for at formidle aftalen om jeres institutionsrengøring videre til deres relevante medarbejdere, så rengøringen bliver tilfredsstillende hver gang, også selvom rengøringspersonalet varierer. Mange firmaer tilbyder desuden at besøge institutionen før opgaven aftales, således at de kan give det bedste tilbud på den mest optimale institutionsrengøring for jeres institution. Ingen institutioner er ens, og derfor varierer behovene og kravene til institutionsrengøring også alt efter hvem I er.

Med institutionsrengøring får du et bedre indemiljø

Mængden af skidt og snavs i institutioner kan nemt være med til at ødelægge beboernes, gæsternes og medarbejdernes motivation, humør og arbejdsglæde. På en skole er det for eksempel fuldstændig uacceptabelt, at der er dårlig luft og beskidt i både klasselokaler, gange og kantine. Hvis børnene dag ud og dag ind sidder i beskidte omgivelser, mens de skal koncentrere sig, vil den manglende institutionsrengøring hurtigt gå ud over deres faglige formåen. Derudover vil den dårlige institutionsrengøring ligeledes føre til sygdom og allergigener, både for børnene, men også for lærerne, som befinder sig på skolen. Det vil altså være en rigtig dårlig strategi, ikke at investere i ordentlig institutionsrengøring af skolen.

Det er selvfølgelig forfærdeligt, at den manglende institutionsrengøring kan gøre skolebørnene uoplagte og syge, men at negligere institutionsrengøringen i fuldtidsinstitutioner kan være endnu værre. Her bor de fleste af de tilstedeværende på stedet, og de vil altså blive udsat for de uhygiejniske omgivelser de fleste af døgnets 24 timer. Hvis man således lever, sover og spiser i en institution, der ikke prioriterer institutionsrengøringen højt nok, kan det ødelægge beboernes helbred fuldstændigt. De vil ikke bare blive syge af og til, eller blot opleve allergigener som skolebørnene, de vil være syge hele tiden som følge af deres nedbrudte immunforsvar, og de vil i høj grad udvikle støvallergi, som vil blive hos dem resten af livet. Det kan altså have nogle ret voldsomme konsekvenser, hvis ikke I sørger for at få ordentlig institutionsrengøring.

Udryd bakteriebomben med institutionsrengøring

Et sundt indeklima forårsaget af regelmæssig institutionsrengøring gør, at man får gladere medarbejdere, gladere gæster og beboere og færre sygedage for alle. Institutionsrengøring af skoler, vuggestuer og plejehjem kræver helt særlige hensyn, da man arbejder med børn og ældre, som ofte har uudviklede eller svækkede immunforsvar. Det er derfor rigtig vigtigt at få institutionsrengøringen udført af folk, som i høj grad mestrer institutionsrengøring, og som tager mange hensyn til beboerne og gæsterne.

Især på skoler, i fritidshjem, i vuggestuer og i børnehaver skal man tage særlige hensyn, når man udfører institutionsrengøringen. Børn rører ved rigtig mange ting - faktisk alt hvad de kan komme i nærheden af - og de er ikke blege for at tage ting i munden eller slikke på vægge, vinduer og beskidte fingre. Børn lever i en konstant bakteriebombe, og det er op til de voksne på stedet, at sørge for at børnene får den institutionsrengøring som de fortjener, og som forhindrer dem i at blive syge - men ikke forhindrer dem i at være børn. Især i institutioner med børn, vil det være en fordel at institutionsrengøringen udføres med milde og biologisk nedbrydelige rengøringsmidler, som ikke skader børnene, hvis de uforvarende komme til at slikke det i sig.

Med institutionsrengøring får du en individuel løsning

Som sagt er ingen institutioner ens, og det tilbud I som institution får på jeres institutionsrengøring er derfor fuldstændig tilpasset jer. Det er i det hele taget meget svært at have faste rammer for hvordan institutionsrengøring udføres, og derfor justeres hver aftale alt efter hvilken type institution der er tale om, og hvad den enkelte institutions behov til institutionsrengøring er.

Få institutionsrengøring af høj kvalitet

Hvis du og din institution godt kunne tænke jer at få jævnlig institutionsrengøring af høj kvalitet, vil vi meget gerne hjælpe jer med at få kontakt til flere leverandører af institutionsrengøring. Hvis du kontakter os på telefon, mail: info@ekspertvalg.dk eller via kontaktformularen her på siden, sørger vi for at sætte op til fire leverandører i kontakt med dig. Herefter kan du selv diskutere institutionsrengøring med de enkelte firmaer, og efterfølgende vælge det tilbud på institutionsrengøring, som du bedst kan lide.